Time Magazine: TM is goed voor het hart

op 14 november verscheen er op de online versie Time Magazine een artikel over een uitzonderlijke studie die gebeurde in samenwerking met het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH). De studie volgde 201 hartpatiënten over een periode van 5 jaar. Bij de groep die TM leerde werden er 48% minder gevallen van hartaanval, beroerte of overlijden vastgesteld tegenover de controle groep. Hoe regelmatiger de TM beoefenaars waren in hun beoefening, hoe groter het effect bleek te zijn. (Bij onregelmatige beoefenaars was er een daling van 43%, bij regelmatige beoefenaars een daling van 61%). Lees het volledig Time artikel