Verminderde depressie bij duitse studenten

Een groep van 99 duitse studenten werd onderverdeeld in 3 groepen, een TM groep, een Autogenic Training (AT) groep en een controle groep. Ze werden getest voor instructie in de TM techniek en erna. Na 7 tot 8 weken toonde de TM groep een significante vermindering in depressie (p<.01), tegenover de AT groep, waar geen verandering was, en de controle groep, waar een lichte stijging was. Na 16 weken was de gecumuleerde vermindering van depressie nog groter (p<.01) tegenover beide controlegroepen.

Er waren ook verbeteringen in nervositeit (p<.0005), emotionele onstabielhied (p<.05), angst (p<.005).Ref.Scientific Research on TM, Collected Papers vol 3, 273, pp. 2049-2053