ADHD Landing Page

GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 16. apr 2024 om 19:30, di, 16. apr 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen


Stress is de grootste vijand van ADHD. De Transcendente Meditatie techniek is de meest beoefende en meest onderzochte stress-management methode ter wereld, en het is zo eenvoudig en aangenaam dat zelfs kinderen met serieuze ADHD symptomen de techniek kunnen beoefenen.

Uit ervaringen van 6 miljoen TM beoefenaars en 40 jaar onderzoek van 250 verschillende universiteiten blijkt TM ook de meest succesvolle techniek ooit onderzocht te zijn om zowel stress, angst, depressie, insomnia, verslavingen, burnouts, ADHD, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, fibromyalgie enz. te verminderen, en bovendien meer zelfvertrouwen te krijgen en ons intellectueel en creatief potentieel te ontwikkelen.

Hieronder leggen we in meer detail uit wat TM juist is, en waarom het een zeer effectieve natuurlijke behandeling voor ADHD blijkt te zijn.

Transcenderen…veel meer dan relaxatie

girl meditating

Meditatie wordt meer en meer overwogen om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Transcenderen wordt door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening:

  1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
  2. een diep innerlijk gevoel van geluk, objectief meetbaar via stijging van gelukshormonen
  3. Activeren van een krachtig helend vermogen van ons eigen lichaam
  4. Transcenderen…en zelfs ADHD kan verminderen

Transcenderen = Diepe rust

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

posterA2-2-deeprest-05

Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komt die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt. (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik) [1],[2]. Meer dan 30 studies rond de wereld hebben de diepe rust tijdens TM beoefening bevestigd.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn story

Uit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien was. [3]

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

posterA2-5-mentalhealth-02

Na 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar. [4]

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan die van ons. Therapie kan er gewoon niet aan. Als TM hun kan helpen, zelfs als geen enkele andere methode dat tot nu toe kon, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het iedereen kan helpen om stress te verminderen.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

scroll-banner-nl

Op zoek naar geluk

De oude texten beschreven de ervaring van transcenderen als terugkomen naar een innerlijke bron van oneindige gelukzaligheid. Dit is waarom de geest spontaan zal transcenderen, zonder dat we er ook maar enige moeite voor moeten doen. De geest is op zoek naar deze ervaring.

Vandaag kan men deze toestand objectief meten, door de productie van serotonine, ons “gelukshormoon” te meten. Onder stress zal de serotonine productie afnemen. Tijdens TM beoefening zal de serotonine productie in de hersenen spontaan toenemen.

posterA2-3-serotonin-04

Een te lage serotonine productie is gerelateerd aan heel wat problemen, zoals depressies, verslavingen, migraines, insomnia, Alzheimers, woedeuitbarstingen, eetstoornissen enz. Men kan proberen op kunstmatige wijze, via medicijnen, de serotonine gehaltes te manipuleren, maar dit blijkt lang niet altijd effectief te zijn, en heeft vaak vele neveneffecten. Door te transcenderen gebeurt het volledig spontaan. Van de meer dan 350 wetenschappelijke publicaties die de effecten van TM onderzocht hebben heeft geen enkele een negatief neveneffect gevonden.

Transcenderen = ons eigen helend vermogen activeren

Als iemand honger heeft kunnen we hem een vis geven, of we kunnen hem leren vissen. Stress accumuleert zich doorheen het leven en verstoort het normale functioneren van het zenuwstelsel. Op den duur zullen deze verstoringen zich dit uiten in allerlei gezondheidsproblemen. Transcenderen geeft het lichaam de mogelijkheid om zelfs de diepste spanningen te verwijderen, en dus de oorzaak van de meeste gezondheidsproblemen te verwijderen. Wij zijn veel krachtiger om onszelf te genezen dan we geloven.

Dit blijkt uit een grootschalige studie die gezondheidsstatistieken van 2000 TM beoefenaars  vergeleken tegenover de norm, over een periode van 5 jaar. Bij de TM groep waren er tot 70% minder ziekenhuisopnames, vooral bij de oudere bevolking. Bij specifieke gezondheidsproblemen waren er 87% minder opnames voor hart- en vaatziektes en 60% minder opnames voor kanker. Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987. Dit zijn resultaten die nog nooit gezien zijn, en een serieuze verandering in de hele gezondheidsindustrie (die ons hopen belanstingsgeld kost) zou kunnen brengen.

posterA2-7-hospitaladmission-06

Honderden studies, inclusief meer dan 25 miljoen USD aan TM onderzoeken in samenwerking de National Institutes of Health, hebben de effecten van TM beoefening op onze gezondheid bevestigd. Ref.http://doctorsontm.org/national-institutes-of-health

De oplossing voor onze gezondheidscrisis…Heeft u 2 minuten tijd om het hele systeem te veranderen?

40 jaar onderzoek, 350 wetenschappelijke publicaties en 5000 paginas aan onderzoeksdocumenten die uitsluitend positieve effecten bevestigen: De Transcendente Meditatie techniek is de meest onderzochte, en wellicht meest effectieve, methode van preventieve gezondheidszorg ooit. Waarom wordt de kost van de TM cursus dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

Onlangs werd er een petitie opgestart om natuurlijke en alternatieve geneeswijzen (waaronder TM) een eerlijke kans te geven. Deze petitie stond na 1 week tijd al in de top 5 van meest succesvolle Vlaamse petities van 2015. Help ons mee dit momentum gaande te houden door mee deze petitie te ondertekenen, en hem door te sturen. (klik op de Facebook oproep hieronder).

Screen Shot 2015-04-09 at 17.44.39 1

Deel deze oproep met anderen via Facebook.

Transcenderen, en ADHD vermindert (of verdwijnt) spontaan

Video: significante daling van ADHD symtomen na 3 tot 6 maanden TM beoefening

Een recent TM onderzoek onder kinderen met ADHD had zo’n opmerkelijke resultaten dat de Amerikaanse Televisie er reportages over maakten.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Hoe kan een eenvoudige meditatie techniek ADHD beïnvloeden?

ADHD is een combinatie van 2 factoren die samenspelen.

– Attention Deficit: impulsiviteit, gebrek aan concentratie (hersenen)

– Hyperactivity: Moeilijkheid om to rust te kunnen komen (lichaam)

Hieronder bespreken we hoe door de ervaring van transcenderen beide factoren tegelijk zullen verminderen en verdwijnen. In veel gevallen is ADHD eigenlijk een diagnose van stress gerelateerde symptomen. Transcenderen heeft het omgekeerde effect van stress op zowel lichaam als hersenen, en zal de oorzaak van ADHD verwijderen.

Het effect van stress op de hersenen

De prefrontale cortex, het gedeelte van de hersenen vlak boven de ogen, is verantwoordelijk voor onze hogere functies van denken, zoals impulscontrole, lange termijn plannen, moreel denken, en beslissen of iets juist of fout is. Men noemt dit gedeelte wel eens de CEO, de algemene directeur, van de hersenen, omdat daar meestal alle beslissingen genomen worden. De prefrontale cortex is dat gedeelte van de hersenen dat mensen onderscheidt van dieren.

Normaal functioneren van de hersenen

Bij een normaal functioneren van de hersenen gaat de stroom van informatie als volgt: Informatie komt binnen via de zintuigen, wordt naar de prefrontale cortex gestuurd en daar verwerkt, en de genomen beslissing wordt doorgestuurd naar het motorisch gedeelte, die de nodige spieren aanstuurt om te reageren.

 

Functioneren van de hersenen onder stress.

In een toestand van stress verandert deze stroom van informatie. De informatie gaat niet langer langs de prefrontale cortex, maar gaat direct van het zintuiglijk gedeelte naar het motorisch gedeelte.

Er is een hele goede reden waarom wij zo ontworpen en geëvolueerd zijn. Als wij bijvoorbeeld een straat oversteken, en er komt een auto op ons af, dan willen we niet gaan nadenken over wat we nu zouden moeten doen. We moeten onmiddellijk, impulsief, uit de weg springen.Het mechanisme van uitschakelen van de prefrontale cortex onder stress bestaat om ons te beschermen.

Dit mechanisme was echter niet bedoeld voor situaties van chronische stress. Als mensen continu onder stress staan dan wordt de prefrontal cortex permanent uitgeschakeld en wordt de communicatie tussen de prefrontale cortex en de rest van de hersenen permanent verstoord. Men kan zich niet meer concentreren, en onze impulsiviteit niet meer onder controle houden.

Transcenderen: Het tegengif voor stress

Maharishi Schoo Meditating_1Transcenderen is een ervaring die zo oud is als de mensheid zelf, en wordt al vele duizenden jaren beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een essentiële ervaring voor onze volledige ontwikkeling als mens. Het is een unieke bewustzijnstoestand waar de geest volledig tot stilte komt, en in zekere zin thuis komt. Onze bewuste aandacht, die normaal gezien gericht is op 1 punt van aandacht, komt terug naar zichzelf, een toestand van zuiver zijn.

In de oudheid hadden mensen een volledig natuurlijke techniek om naar deze toestand te gaan, maar doorheen de tijd is men meditatie verkeerd gaan interpreteren. De natuurlijke techniek verloren gegaan, en men is beginnen moeite te doen, via allerlei vormen van concentratie.

De Transcendente Meditatie techniek is de herontdekking van het volledig natuurlijke proces van meditatie, die op een volledig moeiteloze wijze deze ervaring van transcenderen zal opwekken. Met de juiste professionele begeleiding is het eenvoudig te leren, en aangenaam om te beoefenen, zelfs voor kinderen (of volwassenen) met ADHD, maar het heeft zeer diepgaande effecten op zowel lichaam (diepe rust) als hersenen, waardoor de oorzaak van ADHD verdwijnt.

Transcenderen heeft een meetbaar effect op de hersenen

EEG

Telkens een deel van de hersenen actief is, is er een elektrische activiteit die kan worden gemeten door een elektroencephalograaf (EEG)

Deze EEG-golfvormen (hersengolven) van verschillende delen van de hersenen kunnen door een computer wiskundig geanalyseerd worden. De computer kan berekenen in welke mate de verschillende golfvormen overeenstemmen (= coherentie vertonen). Als de hersengolven volledig coherent zijn, betekent dit dat de verschillende delen van de hersenen gecoördineerd samenwerken. Ze functioneren als één geheel.

Zoals we eerder gezien hebben is bij ADHD patiënten de coördinatie tussen verschillende gedeeltes van de hersenen verstoord, wat leidt tot gebrek aan concentratie en impulsiviteit. Dit is ook duidelijk meetbaar. ADHD patiënten hebben een abnormaal lage EEG coherentie tussen de verschillende gedeeltes van de hersenen. EEG coherentie is gewoon een manier om de graad van coördinatie objectief te meten.

Net zoals we eerder gezien hebben hoe transcenderen het omgekeerde effect van stress heeft op het lichaam (diepe rust) blijkt het ook het omgekeerde effect van stress te hebben op de hersenen. Uit 40 jaar onderzoek en meer dan 50 wetenschappelijke publicaties blijkt keer op keer dat tijdens TM beoefening de EEG coherentie significant stijgt. (voor meer info hoe dit werkt: Transcenderen = volledige hersenontwikkeling). Deze stijging van coherentie kan in real time berekend worden tijdens de TM beoefening, zoals in onderstaande video:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Deze sterke stijging van EEG coherentie blijkt uniek aan het natuurlijke proces van Transcendente Meditatie. Met andere meditatie- of relaxatie technieken die concentratie vereisen blijkt dit effect niet voor te komen, of in veel mindere mate.

Hoe meer iemand deze ervaring van hoge EEG coherentie heeft, hoe meer de hersenen zich beginnen habitueren aan deze toestand, waardoor EEG coherentie ook buiten TM beoefening gaat stijgen, zoals onderstaand onderzoek aantoonde.Ref.Travis, F. and Arenander, A. International Journal of Neuroscience, 2006

EEG long term

Deze grafiek laat de evolutie van gemiddelde EEG waarden zien van 50 studenten over 12 maanden. Het toont aan dat er geen verschil is tussen EEG coherentie tijdens TM beoefening bij iemand de 2 maand TM beoefend en iemand die het 12 maand beoefend. Transcenderen is niet iets waar men beter in wordt hoe langer men het beoefend. Het is een volledig natuurlijk proces dat men men reeds vanaf de eerste zitting kan activeren, ook bij ADHD patiënten. We zien echter wel een verschil buiten de TM beoefening, tijdens de activiteit (task): De hogere EEG coherentie gaat zich meer en meer stabiliseren.

Het onderzoek: Significant verminderde ADHD symptomen na 3 tot 6 maanden TM beoefening.

Tijdens het onderzoek (besproken in de eerdere V.S. videoclip) werden kinderen tussen 11 en 14 jaar met ernstige ADHD symptomen willekeurig ingedeeld in een groep die onmiddellijk TM leerde en een controle groep die 3 maand moest wachten om de techniek te leren. De TM groep toonde een significante vermindering van ADHD symptomen na slechts 3 maanden TM beoefening, terwijl er bij de controlegroep geen verbetering merkbaar was. Nadat de controlegroep ook TM leerde was er een gelijkaardige verbetering na 3 maand, terwijl de eerste groep verder bleef verbeteren.

ADHD-Theta-betaDit is duidelijk zichtbaar op deze grafiek die evolutie van Thèta/Bèta ratio van hersengolven van de kinderen over 6 maanden weergeeft. Het is al een tijdje bekend dat deze ratio uitzonderlijk hoog is bij ADHD patiënten, en rechtstreeks gerelateerd is aan ADHD symptomen. Na 6 maanden TM beoefening was ze echter bijna terug normaal.

Men kan een gelijkaardig effect zien bij de EEG coherentiemetingen bij deze kinderen. De volgende grafiek toont gemiddelde waardes van coherentie tussen verschillende gedeeltes van de hersenen, weergegeven door lijnen. De lijnen geven een groei weer van EEG coherentie na 3 TM beoefening tegenover de controlegroep, en na 6 maand, wanneer de controlegroep ook TM leerde. Hoe dikker de lijn, hoe hoger de groei van coherentie.

ADHD EEG coherence

 

Het resultaat is duidelijk, bij de controle groep is er geen verschil na drie maanden, bij de TM groep is er daarentegen een sterke stijging van EEG coherentie. Als de controlegroep dan na 3 maanden ook TM leert is er na 6 maanden ook een sterke stijging van EEG coherentie bij de controlegroep.

Het resultaat was overduidelijk in de klas. De kinderen werden meer aandachtig, konden hun impulsen beter controleren, hadden betere organisatorische vaardigheden, en konden beter problemen oplossen. Hun prestaties op school gingen erop vooruit en ze hadden significant minder stress, angst, depressies en woedeuitbarstingen.

chart-adhd

Een techniek kan echter pas effectief zijn als de kinderen het ook beoefenen, en de beste manier om dit te garanderen is dat het aangenaam is om te doen. Dit bleek het geval te zijn bij TM. Op de vraag “hoe graag doe je jouw TM beoefening” was de gemiddelde antwoordscore 5.3 op een schaal van 0 – helemaal niet graag tot 7 – zeer graag.

ADHD---Hoe-graag-TM-

De studie werd gepubliceerd in Mind & Brain, The Journal of Psychiatry (2011, Vol 2, No 1). Click hier om de volledige publicatie online te lezen (engels, ga naar p78).

Meer info over het effect van TM op ADHD: Dokters beantwoorden veelgestelde vragen over TM en ADHD, Wetenschappelijk onderzoek over TM en ADHD, en getuigenissen over TM en ADHD

Transcenderen doet nog veel meer

De ervaring van volledige innerlijke stilte verbetert niet alleen onze gezondheid en welzijn, maar het heeft blijkbaar ook een uitzonderlijk effect op ons zelfvertrouwen (zie jezelf zijn) en onze hersenontwikkeling, wat dan weer een effect heeft op onze intelligentie en creativiteit, ons concentratievermogen, ADHD, enz. U kan hier meer info over vinden op deze website.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-Brand

De ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door te proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste huidige meditatiemethodes die concentratie vereisen nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatie techniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die wel in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeft gehad dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op 4 opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren.

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.