Aetherosclerosis Landing Page

GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 11. jun 2024 om 19:30, di, 25. jun 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen

De Transcendente Meditatie techniek is de meest beoefende en meest onderzochte techniek ter wereld. Uit ervaringen van 6 miljoen TM beoefenaars en 40 jaar onderzoek van 250 verschillende universiteiten blijkt TM ook de meest succesvolle techniek ooit onderzocht te zijn om zowel stress, angst, depressie, insomnia, verslavingen, burnouts, ADHD, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, fibromyalgie enz. te verminderen, en bovendien meer zelfvertrouwen te krijgen en ons intellectueel en creatief potentieel te ontwikkelen.

Transcenderen…veel meer dan relaxatie

girl meditating

Meditatie wordt meer en meer overwogen om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Transcenderen wordt door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening:

  1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
  2. een diep innerlijk gevoel van geluk, objectief meetbaar via stijging van gelukshormonen
  3. Activeren van een krachtig helend vermogen van ons eigen lichaam
  4. Transcenderen: Een aangename en effectieve behandeling voor aderverkalking

Transcenderen = Diepe rust

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

posterA2-2-deeprest-05

Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komt die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt. (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik) [1],[2]. Meer dan 30 studies rond de wereld hebben de diepe rust tijdens TM beoefening bevestigd.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn story

Uit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien was. [3]

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

posterA2-5-mentalhealth-02

Na 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar. [4]

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan die van ons. Therapie kan er gewoon niet aan. Als TM hun kan helpen, zelfs als geen enkele andere methode dat tot nu toe kon, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het iedereen kan helpen om stress te verminderen.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

scroll-banner-nl

Op zoek naar geluk

De oude texten beschreven de ervaring van transcenderen als terugkomen naar een innerlijke bron van oneindige gelukzaligheid. Dit is waarom de geest spontaan zal transcenderen, zonder dat we er ook maar enige moeite voor moeten doen. De geest is op zoek naar deze ervaring.

Vandaag kan men deze toestand objectief meten, door de productie van serotonine, ons “gelukshormoon” te meten. Onder stress zal de serotonine productie afnemen. Tijdens TM beoefening zal de serotonine productie in de hersenen spontaan toenemen.

posterA2-3-serotonin-04

Een te lage serotonine productie is gerelateerd aan heel wat problemen, zoals depressies, verslavingen, migraines, insomnia, Alzheimers, woedeuitbarstingen, eetstoornissen enz. Men kan proberen op kunstmatige wijze, via medicijnen, de serotonine gehaltes te manipuleren, maar dit blijkt lang niet altijd effectief te zijn, en heeft vaak vele neveneffecten. Door te transcenderen gebeurt het volledig spontaan. Van de meer dan 350 wetenschappelijke publicaties die de effecten van TM onderzocht hebben heeft geen enkele een negatief neveneffect gevonden.

Transcenderen = ons eigen helend vermogen activeren

Als iemand honger heeft kunnen we hem een vis geven, of we kunnen hem leren vissen. Stress accumuleert zich doorheen het leven en verstoort het normale functioneren van het zenuwstelsel. Op den duur zullen deze verstoringen zich dit uiten in allerlei gezondheidsproblemen. Transcenderen geeft het lichaam de mogelijkheid om zelfs de diepste spanningen te verwijderen, en dus de oorzaak van de meeste gezondheidsproblemen te verwijderen. Wij zijn veel krachtiger om onszelf te genezen dan we geloven.

Dit blijkt uit een grootschalige studie die gezondheidsstatistieken van 2000 TM beoefenaars vergeleken tegenover de norm, over een periode van 5 jaar. Bij de TM groep waren er tot 70% minder ziekenhuisopnames, vooral bij de oudere bevolking. Bij specifieke gezondheidsproblemen waren er 87% minder opnames voor hart- en vaatziektes en 60% minder opnames voor kanker. [5]. Dit zijn resultaten die nog nooit gezien zijn, en een serieuze verandering in de hele gezondheidsindustrie (die ons hopen belanstingsgeld kost) zou kunnen brengen.

Honderden studies, inclusief meer dan 25 miljoen USD aan TM onderzoeken in samenwerking de National Institutes of Health, het grootste gezondheidsonderzoeksinstituut ter wereld, hebben de effecten van TM beoefening op onze gezondheid bevestigd. [6]

De oplossing voor onze gezondheidscrisis…Heeft u 2 minuten tijd om het hele systeem te veranderen?

40 jaar onderzoek, 350 wetenschappelijke publicaties en 5000 paginas aan onderzoeksdocumenten die uitsluitend positieve effecten bevestigen: De Transcendente Meditatie techniek is de meest onderzochte, en wellicht meest effectieve, methode van preventieve gezondheidszorg ooit. Waarom wordt de kost van de TM cursus dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

Onlangs werd er een petitie opgestart om natuurlijke en alternatieve geneeswijzen (waaronder TM) een eerlijke kans te geven. Deze petitie stond na 1 week tijd al in de top 5 van meest succesvolle Vlaamse petities van 2015. Help ons mee dit momentum gaande te houden door mee deze petitie te ondertekenen, en hem door te sturen. (klik op de Facebook oproep hieronder).

Screen Shot 2015-04-09 at 17.44.39 1

Deel deze oproep met anderen via Facebook.

Transcenderen: Een aangename en effectieve behandeling voor aderverkalking

Gewoon 2×20 min per dag TM heeft zelfde effect als een combinatie van medicijnen en een grondige verandering in levensstijl

Atherosclerose is de hoofdoorzaak van een hartinfarct of een beroerte en is aan de andere kant dan weer een gevolg van andere oorzaken zoals cholesterol, hypertensie, diabetes, roken en stress. Transcenderen blijkt een significant positief effect te hebben op al deze oorzaken tegelijk, zoals u kan ontdekken op deze site, het is dan ook niet verwonderen dat het ook een effect heeft op de gevolgen.

Wetenschappelijk onderzoek van hoogste kwaliteit bevestigd een uitzonderlijk efffect.

Net zoals bij hypertensie en diabetes is het onderzoek rond het effect van TM op Atherosclerose uitzonderlijk, om 2 redenen:

1. Het toont een resultaat dat uitzonderlijk is: een significante vermindering van Atherosclerose zonder enige verandering in levensstijl, alleen maar 2 keer 20 minuten per dag TM beoefening

2. Dit resultaat is bevestigd door onderzoek van uitzonderlijk hoge kwaliteit, in samenwerking met de National Institutes of Health in de V.S.

National Institutes of Health

De National Institutes of Health (NIH) van de Amerikaanse regering, is één van de meest prestigieuze medische onderzoeksinstellingen ter wereld. Het NIH heeft al meer dan 24 miljoen USD uitgegeven om onderzoek rond het effect van Transcendente Meditatie te ondersteunen. Zij ondersteunen al 20 jaar TM onderzoek, om één simpele reden: Transcendente Meditatie werkt, en het blijkt het énige te zijn dat echt werkt.

De algemene wijsheid zegt dat het zeer moeilijk is om aderverkalking terug te draaien, en dan nog zal het een dramatische verandering in levensstijl vragen in combinatie met medicijnen, met alle neveneffecten die erbij komen.

Twee amerikaanse NIH studies hebben echter aangetoond dat aderverkalking wel kan teruggedraaid worden op een volledig natuurlijke manier, gewoon door de helende intelligentie van ons eigen lichaam te verlevendigen. Dit heeft niet alleen geen enkel negatief neveneffect, maar bovendien heel wat positieve neveneffecten, zoals algemene gezondheid en welzijn die verbeteren, intellectuele capaciteiten die groeien, relaties verbeteren enz.

H31-Reduct-Atheroscleros

In de eerste studie werden 60 proefpersonen willekeurig ingedeeld in een TM groep of een controlegroep die gezondheidvoorlichting gebaseerd op dieet en lichamelijke oefening kregen. Bij de TM groep merkte men na 6 tot 9 maand een significante vermindering in atherosclerose (vernauwing) tegenover een verdergaande vernauwing bij de controlegroep. De vermindering van 0,1mm was vergelijkbaar met wat men kan bereiken met een combinatie van medicijnen en een dramatische verandering in levensstijl.Ref.Stroke 31: 568–573, 2000. Volledig Stroke artikel over atherosclerose

Maar als men Transcendente Meditatie combineert met andere methodes van Maharishi Vedic Medicine, bleken de effecten nog groter. Een latere NIH studie deelde 57 proefpersonen willekeurig op in 3 groepen, een groep die TM leerde en bovendien een Maharishi Ayur Veda voedingssupplement met de naam “Amrit Kalash” nam, een groep die gezondheidsvoorlichting kreeg naar het belang van een goede levensstijl, samen met een vitaminesupplement, en een controlegroep. Alle drie groepen werden bovendien onderverdeeld in een subgroep van normale gezonde personen en een subgroep die een hoger risico voor cardiovasculaire ziekten toonde. Onderzoekers waren niet op de hoogte van wie bij welke groep zat.

Na 1 jaar bleek er  tussen de gezondheidsopleiding en controle groep geen significant verschil te zijn voor en na de studie. De controlegroep had zelfs een beter resultaat dan de groep met gezondheidsopleiding.

Maar onder de TM groep was er een significant hoger aantal waar atherosclerose verbeterde (80% van de TM groep, tegenover 52% bij controlegroepen), en de algemene verbetering was 50% beter als bij de vorige studie (-0,15mm, p<.004 tegenover pre-test) Als men alleen naar de risico subgroep onder de TM groep keek (diegenen die het het meeste nodig hadden) was er een verbetering bij 100% van de proefpersonen. De verbetering bij de TM groep was meer dan 3 keer zo groot als bij de vorige studie (-0,32mm, p<.004 tegenover controlegroep). Zoals bij vele studies was er een indicatieve correlatie tussen regelmatigheid van de TM beoefening en het verkregen effect. Hoe regelmatiger de beoefening, hoe beter het effect.Ref.American Journal of Cardiology, April 2002

Transcenderen werkt, zowel preventief als genezend

Genezen is fantastisch, voorkomen zelfs nog beter. De grootste risicofactoren voor aderverkalking zijn hoge bloeddruk, roken, insulineresistentie (diabetes) , cholesterol en chronische stress. Al deze vinden een dramatische verbetering van zodra patiënten de ervaring van transcenderen krijgen via regelmatige beoefening van de Transcendente Meditatie techniek. In die zin werkt de TM techniek dus preventief, als de oorzaken verdwijnen, verdwijnen de gevolgen.

Dokters ondersteunen Transcendente Meditatie

Het NIH onderzoek heeft er ondermeer toe geleid dat Dr. Mehmet Oz, De beroemdste doktor en meest invloedrijke hartspecialist ter wereld, nu zijn volledige ondersteuning geeft aan de Transcendente Meditatie techniek. (zie video Amerika’s beroemdste dokter ondersteund TM). In de video bespreekt Dr. Oz het effect van TM op 3 grote risicofactoren voor Atherosclerose, hoge bloeddruk, hoge cholesterol en diabetes.

Voor meer inlichtingen over het effect van Transcendente Meditatie op Atherosclerose, ga naar Dokters beantwoorden vragen: TM en Atherosclerose

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.