Langer leven van hartpatienten

H40-Decreased-Mortality-Rate-v1Deze studie in samenwerking met het amerikaanse National Institutes of Health volgde het sterfte patroon gedurende 19 jaar nadat volwassenen met een hoge bloeddruk  de Transcendente Meditatietechniek  leerden, of deelnamen aan controle  interventies. De resultaten toonden een  23% afname van de sterfte door alle oorzaken,en een 30% afname van sterfte door hartziekten in de TM groep, in vergelijking met de controlegroep.Ref.American Journal of Cardiology 95: 1060–1064, 2005

Kans op hartaanval, beroerte, of dood verlagen

H43-Mortality-Heart-Attack-Stroke-v1Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie bij patiënten met gedocumenteerde  hart-en vaatziekten stelde vast dat diegenen die willekeurig toegewezen werden om de Transcendente Meditatie techniek te leren, over de follow-up periode van 5 tot 9 jaar een reductie van 43 procent van het risico op sterfte, hartinfact of beroerte hadden, in vergelijking met een controle groep die heeft deelgenomen aan een programma voor gezondheidsonderwijs. Latere analyse bleek dat deelnemers die het meest regelmatig waren in hun TM praktijk een 61 procent reductie van het risico op sterfte, hartaanval of een beroerte hadden in vergelijking met de controles.Ref.Circulation 120: S461 (Abstract), 2009

Minder “pijn in de borst”

H32-Reduct-Angina-v1Afname van Angina Episodes (pijn in de borst)

De term ‘cardiac syndrome X’ wordt gebruikt voor patiënten met pijn op de borst (angina) en normale coronaire angiogramman. Zulke patiënten blijven vaak symptomen houden ondanks conventionele anti-anginamedicijnen en de geruststelling van de cardioloog. De pijn op de borst die zij vertonen komt vaak voor bij inspanning maar ook frekwent in rusttoestand;  zulke symptomen kunnen sterk lijken op onstabiele angina en aanleiding geven tot hernieuwde ziekenhuisopnamen en nieuwe onderzoeken. De tweemaaldaagse beoefening van Transcendente Meditatie gedurende drie maanden, reduceerde significant het optreden van angina-episoden, verhoogde de bewegingstolerantie en verbeterde de subjectieve kwaliteit van leven bij patiënten met dit syndroom.Ref.American Journal of Cardiology 85: 653-655, 2000

Vermindering van de linker spier massa

H42-ReductionLeftVentricularMass-v1Een belangrijke voorspeller van sterftegevallen door hartproblemen is linker ventrikel hypertrofie, de verdikking van de spier van de linker ventrikel van het hart. Deze verdikking kan een anatomische reactie zijn op hypertensie of andere cardiovasculaire problemen. Deze studie wees uit dat adolescenten met een hoge normale bloeddruk die de Transcendente Meditatie techniek leerden na vier maanden een daling van de linker ventrikel massa toonden in vergelijking met diegenen die willekeurig werden toegewezen aan een  controlegroep die gezondheidsvoorlichting kreeg.Ref.Annals of Behavioral Medicine 37(Supplement): S195 (Abstract), 2009

Meer inspanning tolerantie bij hartpatiënten

H16-Exercise-Tolerance-CoroHartpatiënten die de Transcendente Meditatie-techniek leerden toonden een toegenomen inspanningstolerantie in vergelijking met controles, zoals gemeten door de stijging maximale werklast (hier in kaart gebracht), meer lichaamsbewegingduur en verbetering van andere cardiovasculaire metingen.Ref.The American Journal of Cardiology 77: 867–870, 1996

Hogere capaciteit voor inspanning bij hartpatiënten

H41-Increased-Functional-Capacity-among-CHF-Patients-v1Patiënten onlangs opgenomen in het ziekenhuis met congestief hartfalen die Maharishi’s Transcendente Meditatie-techniek leerden bleken na 6 maanden een betere functionele capaciteit te hebben, in vergelijking met diegenen die willekeurig toegewezen werden aan een controlegroep die gezondheidsvoorlichting kreeg. Functionele capaciteit werd gemeten door de zes-minuten looptest, door te meten hoe ver een individu kan wandelen in de gegeven tijd.Ref.Ethnicity & Disease 17: 72–77, 2007

Betere efficiëntie van cardiovasculair systeem

D7-Cardio-Effic_CadetsVerbeterde Cardiovasculaire Efficiëntie van militaire kadetten: Verminderde rusthartslag voorafgaand aan de oefening

Bij militaire academie cadetten die  de Transcendente Meditatie-techniek  leerden bleek een verhoogde efficiëntie en stabiliteit van het cardiovasculaire systeem voorafgaand aan de fysieke inspanning, zoals gemeten door verminderde hoogte van de hartslag in rust vlak voor een loopuithoudingsvermogen test.Ref.‘Project for introduction of a programme for prevention of stress—Transcendental Meditation’. Centre for Personnel Studies, Department of Teaching and Research, Ministry of the Army, Brazil