Minder angst bij traumatische stress patiënten

R1-Decr-Anxiet-TramaPatiënten in behandeling voor traumatische stress die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden en aanzienlijk gedaalde angst in vergelijking met degenen die psychotherapie behandeling kregen.(p<.005)Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

Minder Angst bij fabrieksarbeiders

B13-Decr-Anxiety-Ind-wkrsEen onderzoek uitgevoerd bij Sumitomo Heavy Industries door het Japanse National Institute of Industrial Health constateerde minder angst bij de 427 arbeiders die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, in vergelijking met een controlegroep van 308 arbeiders van dezelfde werkplek. Verminderde angst was niet het doel van de studie, maar werd gewoon als een neveneffect van een meer holistische verbetering opgemerkt.Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Minder Angst, Minder stress: Transcendente Meditatie vergeleken met andere meditatie technieken

E18-Decreased-Anxiety-v1Uit een statistische meta-analyse van 146 onafhankelijke studie resultaten bleek dat de Transcendente Meditatie techniek significant meer effectief is in het verminderen van angstdispositie dan procedures van deconcentratie of contemplatie, of andere meditatie technieken.Ref.Journal of Clinical Psychology 45: 957–974, 1989

Minder angst bij gevangenen

R9-Dec-Trait-AnxietyZware misdadigers in een maximaal beveiligde gevangenis die de Transcendente Meditatie-techniek leerden toonden een verminderd niveau van algemene angst in vergelijking met een controlegroep.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978

Minder angst (stress) bij jeugd criminelen

R7-Dec-Anxiety-Level-v1Jongeren die bij een jeugdrechtbank terechtkwamen voor een wettelijke overtreding toonde een significante daling in angstniveau na het leren van de Transcendente Meditatie techniek.Ref.Dissertation Abstracts International 34(8): 4732A, 1974

Minder angst bij regeringspersoneel (korte termijn)

B29-Decr-Anxiety-Govt-PersEmployees van een high-security government agency, die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, vertoonden minder angstigheid, in vergelijking met controle-werknemers die deelnamen aan een stress-management cursusprogramma.Ref.Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997

Minder angst bij regerings personeel (lange termijn)

B30-LT-Decr-Anxiety-GovPersAmbtenaren die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, werden na drie jaar opnieuw onderzocht en gaven blijk  van een langetermijn verlaging van angstigheid, in vergelijking met controlepersonen die hadden deelgenomen aan een stress-management cursusprogramma.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997

Minder angst bij fabrieksarbeiders en managers

B12-Decr-Trait-Anxiety-Exec

Een onderzoek onder directie en werknemers in de automobielindustrie stelde vast dat werknemers, na drie maanden regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma, minder angstigheid (trait anxiety) vertoonden vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplekken.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245–262, 1993

minder gebruik van medicijnen

H13-Decreased-Presc.-DrugsEen studie met 263 Amerikaanse Transcendente Meditatie beoefenaars meldden aanzienlijk verminderd gebruik van voorgeschreven medicijnen, (p<.001), waaronder kalmerende middelen (p<.001),  en pijnstillers (p<.01) in vergelijking met gematchte controles.Ref.The International Journal of the Addictions 12: 729–754, 1977