Onderzoek 7: Prospectieve 1% effect studie in Libanon

Om te testen wat voor een effect men zou krijgen via het 1% TM effect op een echte oorlogssituatie selecteerde men een dorp met ongeveer 10.000 inwoners in Libanon ten tijde van de burgeroorlog, (1980) en verklaarde op voorhand dat men het geweld zou doen dalen in dit dorp, vergeleken met andere dorpen in dezelfde regio met dezelfde demografische variabelen. Transcendente Meditatieleraren begonnen de TM techniek te onderwijzen aan lokale mensen in het dorp, zonder hun het eigenlijke doel van de studie te vertellen. Ze spraken alleen over de persoonlijke voordelen van de techniek. Van zodra de 1% drempel bereikt was, in de zomer van 1982, keek men naar het aantal “shells” dat werden afgevuurd (granaten en mortieren), het aantal doden en het aantal gewonden over een periode van 2 jaar. Als bron voor hun data namen ze de grootste en meest objectieve krant van Lebanon.

De lente was altijd de period waar er het meest gevochten werd, Voor het 1% bereikt werd waren er in het dorp 45 mortieren afgevuurd in de lente van 1979, 50 in 1980, 1705 in 1981 en 353 in 1982. In de lente van 1983, toen 1% van het dorp TM geleerd had, werd er geen enkele mortier of granaat meer afgevuurd. (p<.00001) Gedurende de volgende 2 jaar viel er in het dorp (Baskinta) geen enkele dode (p<.005), geen enkele gewonde (p<.005), en geen enkele beschadiging aan huizen (p<.005) als gevolg van oorlogsgeweld. In de 4 controle dorpen op minder dan 20 km afstand van dit dorp, steeg het geweld in de 2 jaar na de zomer van 1982, in vergelijking met de 4 jaar daarvoor.

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, No. 331 pp. 2623-2633

 

Onderzoek 9: Vermindering van oorlogsintensiteit in 5 gebieden rond de wereld door Yogisch Vliegen

1400 vrijwilligers opgetrained in het TM sidhi programma en Yogisch vliegen stelden zich kanditaat om deel te nemen aan een wereldwijd experiment, het “World Peace Project” dat plaatsvond van begin oktober tot eind december 1978. De TM organisatie financierde het hele project met eigen fondsen en fondsen van donors. De Yogische Vliegers reisden naar verschillende probleemgebieden rond de wereld waar ofwel al oorlog heerste, ofwel de situatie gevaarlijk explosief was. Ze verbleven in het gebied zelf, of, indien dit niet mogelijk was om veiligheidsredenen, zo dicht mogelijk erbij in de buurt:

Libanon: (burgeroorlog) 100 Yogische Vliegers in Cyprus en Syrië, 400 Yogische Vliegers op een TM sidhi cursus in Israël nabij de Lebanese grens
Iran: (explosieve situatie vlak voor het aan de macht komen van Ayatollah Komeini) 206 Yogische Vliegers
Thailand: (vrees voor verspreiding van de oorlog in Cambodja naar Thailand): 260 Yogische Vliegers
Nicaragua: (burgeroorlog, 1200 doden in sept. ’78)  140 Yogische Vliegers naar Nicaragua, en 160 naar omringende landen Honduras, Costa Rica, Guatemala en El Salvador.
Zimbabwe (toen Rhodesië, burgeroorlog, 1000 doden in sept. ’78): 121 Yogische Vliegers

De beschrijving van de effecten van dit experiment staat vol bijna wonderbaarlijke gebeurtenissen, hoe bijvoorbeeld er dagelijks bomaanslagen waren in Zimbabwe, maar hoe vanaf de dag dat de Yogische Vliegers arriveerden, de situatie kalmeerde, en in heel het land het gemiddeld aantal doden per dag daalde met 80%, van 16 naar 3, hoe de regering aan de Yogische vliegers kwam vragen om hun experiment te verlengen, want, wat ze ook deden, het bleek te werken, en hoe de dag nadat ze uiteindelijk vertrokken er terug een bomaanslag was, en het niveau van geweld terug de hoogte in schoot, tot op het niveau van voor het experiment.

Om dit soort gebeurtenissen echter een meer objectief character te geven, werkten onderzoekers samen met de Conflict and Peace Data Bank (COPDAB), toen de grootste database ter wereld rond nieuwsevents. Zij verzamelden nieuws van overal ter wereld, nationale en internationale media, (415.000 gebeurtenissen over de laatste 30 jaar) en scoorden die naargelang het positief of negatief nieuws was, verdeeld in 3 grote groepen:

  1. Cooperative Events: Gebeurtenissen van samenwerking, vrede
  2. Verbal hostilities: milde en sterke vijandige uitspraken tegenover de tegenstander
  3. Hostile acts: Vijandige daden, van terugtrekken van ambassadeurs tot oorlogvoering
Uit deze cijfers bleek dat, tijdens de 10 weken van het World Peace Project in vergelijking met de 10 weken daarvoor, het gemiddeld aantal “hostile acts” over de 5 gebieden daalde met 30% terwijl het aantal “cooperative events” steeg met 30% (p<.0001). Latere analyses toonde aan dat dit niets met de tijd van het jaar te maken kon hebben. Tijdens de 10 jaar daarvoor was er tijdens dezelfde periode geen verandering merkbaar.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4 no. 322 pp. 2532-2548

Onderzoek 18: Verbetering van kwaliteit van leven in Israël en vermindering van geweld in Libanon

Van alle onderzoeken rond het Maharishi-effect is dit wellicht nog steeds het meest indrukwekkende. Deze studie was mogelijk dankzij een gulle bijdrage van William Ellinghaus, op dat moment algemeen directeur van Telecomgigant AT&T.

Een groep wetenschappers organiseerde een prospectieve studie tijdens de zomer van 1983 in Jeruzalem.  Volgens de formule, vierkantswortel van 1% van de bevolking, zouden er 65 Yogische Vliegers nodig zijn om een invloed voor Jeruzalem te creëren, 121 voor heel Israël, en 192 voor Israël en Libanon samen.

Voorspellingen werden vastgelegd  bij een onafhankelijke groep wetenschappers: Als de groep van Yogische Vliegers groot genoeg is zouden er volgende meetbare effecten plaatsvinden:

In Jeruzalem
1. Misdaad: Daling van het totaal aantal misdaden per dag. Bron: Sociale Afdeling Onderzoek van de Israëlische politie.
2. Auto-ongelukken: Daling van het totale aantal per dag met persoonlijk letsel. Bron: stadsauthoriteiten van Jeruzalem
3. Branden: Daling van het totaal aantal gebeurtenissen waarop de brandweer antwoordde per dag. Bron: stadsauthoriteiten van Jeruzalem
In Israël
4. Misdaad: Daling van het aantal misdaden per dag (met uitzondering van Jeruzalem), Bron:  Israëlische politie
5. Financiële markt: Stijging van de Tel Aviv Stock Exchange aandelen
6. Nationale stemming: Betere affectieve toon van het meest prominente verhaal (foto verhaal van de voorpagina) van de Jeruzalem Post, volgens een onafhankelijke score van 1 (zeer negatief, onaangenaam) tot 7 (zeer positief, opbeurend). Scoren was blind en gebruikt de gemiddelde scores van twee verschillende beoordelaars onafhankelijk van het project (Israëlische studenten)
Libanon
7. Oorlogsstlachtoffers: Daling van het aantal militaire en burgerslachtoffers als gevolg van het Libanese conflict, zoals gerapporteerd in de grote dagelijkse Israëlische kranten, de International Herald Tribune en de BBC World Service.
8. Oorlogsintensiteit: Verbetering op een schaal van de intensiteit van de vijandelijkheden in Libanon elke dag, zoals vermeld in nieuwsberichten in de Jeruzalem Post. De 5-punts schaal varieerde van 0 (geen melding van gevechten) tot 4 (volledige oorlog). De rating werd blind gedaan met betrekking tot data en gebeurtenissen en de analyse gebruikte het gemiddelde van drieonafhankelijke beoordelaars die zich niet bewust waren van het doel van het experiment.

Het doel van het experiment was om een constante groep van 200 deelnemers te creëren gedurende de twee maanden van het experiment van 1 augustus tot 30 september 1983, maar omdat de groep van Yogische Vliegers volledig uit vrijwilligers bestond, bleek dit praktisch niet haalbaar te zijn. Sommige konden maar een paar weken blijven en moesten dan terug naar hun werk of studies. Het gevolg was dat de aantallen Yogische Vliegers fel fluctueerde over de 8 weken van de studie. Hier is een grafiek van het aantal Yogische Vliegers. (men spreekt hier over MTUF, wat staat voor Maharishi Technology of the Unified Field).

Maar deze fluctuaties bleken uiteindelijk een enorme meevaller te zijn voor de onderzoekers. Gezien ze dagelijkse data hadden van al hun 8 variabelen, konden ze ook een dagelijkse grafiek maken van hoe zij fluctueerden, en kijken of er een statistische correlatie kon gemaakt worden tussen het aantal Yogische Vliegers en de 8 variabelen onder toezicht. Alle acht werden volgens gangbare statistische methodes samengebracht in één index, en deze index werd dan uitgeplot over de 60 dagen van de studie. Toen de wetenschappers het resultaat zagen vielen ze bijna van hun stoel. Er was helemaal geen statistiek nodig om een correlatie te berekenen, de overeenkomst was zo duidelijk dat iedereen het met het blote oog kon zien. (r = -.57 p<.0001)

Normaal gezien, als men de fluctuaties  van 8 verschillende ongecorreleerde variabelen tegelijk zou plotten, zou de grafiek er vrij vlak moeten uitzien, omdat random fluctuaties elkaar meestal annuleren. Geen enkele investeerder met gezond verstand zou zijn aankoopbeslissingen op de beurs bazeren op het aantal branden in Jeruzalem. Als deze 8 samen zo sterk fluctueren (fluctuaties van -3 tot +3 standaarddeviaties zijn zeer uitzonderlijk, zeker als men spreekt over 8 onafhankelijke variabelen tegelijkertijd) dan moet er iets zijn dat alle 8 samen beïnvloed.

Het is alsof er iemand aan een licht dimmer staat en het in de ene richting en dan de andere draait, en dan vol verwondering kijkt hoe het licht meer of minder aangaat. In plaats van het licht spreken we hier over de kwaliteiten van het verenigd veld aan de bron van de gedachten van iedereen in Israël en Libanon. (zie kwaliteiten verenigd veld), die uiteindelijk neerkomen op éénheid en positiviteit. Diezelfde bron zorgt voor meer optimisme bij beleggers op de beurs, een sterker gevoel van verbondenheid met de medemens op het oorlogsveld in Libanon, zodat gewelddaden verminderen en er minder oorlogsslachtoffers zijn (van gemiddeld 24.5 doden per dag voor het experiment naar 1.5 per dag op dagen dat er genoeg vliegers waren om Libanon te beïnvloeden). Diezelfde bron zorgt ook voor meer optimisme bij de kranten, en voor meer harmonie en orde in de samenleving, zodat er minder ongelukken gebeuren.

Deze studie was zo indrukwekkend, vooral omdat alle data van volledig objectieve bronnen kwamen dat het resulteerde in één van de meest prestigieuze publicaties tot nu toe, in het Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no.4, Dec 1988, pp. 776-812. Het proces om het gepubliceerd te krijgen duurde niettemin 2 jaar lang, en de editor van het tijdschrift schreef er zelf een nota bij:

“The following article presents and tests a hypothesis that will strike most readers (myself included) as, to say the least, unorthodox…Yet the hypothesis seems logically derived from the initial premises, and its empirical testing seems competently executed. These are the standards to which manuscripts submitted for publication in this journal are normally submitted.”