Minder stress

B14-Incr-Physiol-Calmness-v1

Een studie onder managers en arbeiders in de automobielindustrie constateerde dat arbeiders na drie maanden regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma, blijk gaven van grotere fysiologische kalmte, gemeten tijdens zowel werk- als rusttijd, vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplekken.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245–262, 1993

Minder Angst, Minder stress: Transcendente Meditatie vergeleken met andere meditatie technieken

E18-Decreased-Anxiety-v1Uit een statistische meta-analyse van 146 onafhankelijke studie resultaten bleek dat de Transcendente Meditatie techniek significant meer effectief is in het verminderen van angstdispositie dan procedures van deconcentratie of contemplatie, of andere meditatie technieken.Ref.Journal of Clinical Psychology 45: 957–974, 1989

Minder Stress bij studenten

E39-Decreased-Stress-ResponseUniversitaire studenten die de Transcendente Meditatie techniek leerden hadden een verminderde stress-respons na 10 weken beoefening, in tegenstelling tot grotere stress-respons onder studenten die willekeurig werden toegewezen aan een vertraagde start conditie. Vermindering van stress respons werd gemeten als een fysiologisch snellere gewenning aan de stressvolle stimulus van een hard geluid. Studenten die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonde ook een sterkere integratie van de hersenfunctie en een verminderde slaperigheid in vergelijking met de controlegroep.Ref.International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

Minder Stress bij managers

Een drie maanden durende prospectieve studie  onder managers in een medische aparaten bedrijf stelde vast dat degenen die  Transcendente Meditatie geleerd hadden, vergeleken met controlepersonen, een significante afname vertoonden op een gestandaardiseerde maat van stresservaring, die de graad meet waarin situaties in iemands leven worden ervaren als  te belastend, onbeheersbaar of onvoorspelbaar.

Referentie: Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996.


Minder stress bij fabrieksarbeiders en managers

B15-Dec-Stress-During-TaskEen onderzoek onder managers en arbeiders in de automobielindustrie stelde vast, dat werknemers, na drie maanden regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma, blijk gaven van minder fysiologische stress (gemeten door lagere huidgeleiding) tijdens de uitvoering van een taak, vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplek.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Kalmer door het leven

H3-Calmer-Style-of-Physi

Een meta-analyse vond dat mensen die Maharishi’s Transcendente Meditatie Programma beoefenden, in contrast met controlepersonen, buiten hun meditatie een kalmere stijl van fysiologisch functioneren vertoonden, zoals gemeten aan lagere niveaus van ademhalingsfrekwentie, hartslagfrekwentie, spontane huidweerstandreacties en plasmalactaat.Ref.American Psychologist 42: 879–881, 1987

Sneller herstel van stressvolle situaties

H2-Recovery-from-stressBeoefenaars van Transcendente Meditatie vertonen een sneller fysiologisch herstel na de stress van een hard geluid; dit wil zeggen: er werd een reeks geluiden gegeven; na een geringer aantal aanbiedingen riep dat geluid in deze groep mensen geen GSR stressreactie meer op.Ref.Psychosomatic Medicine 35: 341–349, 1973

Meer stabiliteit van het zenuwstelsel

H1-Greater-Phys-Stabil-v1Degenen die de Transcendente Meditatie techniek beoefenen tonen meer stabiliteit van het autonome zenuwstelsel, zoals aangegeven door minder vaak  spontane huidweerstand schommelingen (meer tijdtussen de schommelingen).Ref.Psychosomatic Medicine 35: 341–349, 1973