Onderzoek 1: 1% effect in 11 steden in de V.S.

In 1972 waren er een aantal steden in de V.S. waar 1 % van de bevolking de Transcendente Meditatie techniek geleerd had. Bij 11 zulke steden nam telkens een stad in de buurt met vergelijkbare demografische variabelen, (geografische locatie, populatie en studentenpopulatie) maar waar nog geen 1% van de bevolking TM geleerd had. Deze diende als controle stad. Daarna werden de misdaad statistieken van de FBI opgevraagd en vergeleken

 Uit de statistieken bleek dat er bij de 1% steden (volle lijn) een significante daling van misdaad was vanaf 1972, zowel tegenover de vroegere trends in de steden zelf, als tegenover de controle steden,(gebroken lijn). Er was een daling in het aantal misdaden van 16,5%. (p<.001). Tegenover de misdaad trend van de V.S. in het algemeen was de daling nog groter, 18%.

Deze studie bleek echter niet perfect te zijn, omdat men al een verandering in de misdaadtrends van de 11 steden met 1% TM beoefenaars vanaf 1971 kon merken. (de misdaad stopt met stijgen in 1971 en daalt dan vanaf 1972).

Als men echter naar meer gedetailleerde misdaadcijfers van de 11 steden gaat kijken blijkt dat er in al heel wat steden sinds 1971 genoeg TM beoefenaars zijn om 1% van de bevolking uit te maken. (lijn vol van zodra 1% drempel bereikt is). Dit zorgde ervoor dat het gemiddelde over de 11 steden niet langer omhoog ging van 1971 naar 1972. Dit blijkt dus een extra bevestiging van het effect te zijn. Van zodra de 1% drempel bereikt is, begint de misdaad omlaag te gaan.

De volledige studie is gepubliceerd in: Scientific Research on Maharishi’s Transcendetental Meditation Vol. 1, 98, pp 639-648

Onderzoek 2: Daling van Misdaad in Cleveland, V.S.

In vier randsteden rond Cleveland waar 1% van de bevolking TM had geleerd was er een significante correlatie tussen het aantal TM beoefenaars en een daling van het aantal misdaden gedurende 3 opeenvolgende periodes die bestudeerd werden. (1973-74 r = -.81, p<.001, 1975 r = -.42, p<.01 and de eerste helft van 1976 r = -.78, p<.001).Ref.REFERINTA

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol. 2, 166. pp. 1199-1204

 

Onderzoek 3: Misdaad daling in 24 steden in de V.S.

Dit onderzoek is een vervolgstudie van onderzoek 1, de eerdere studie waar men in 11 steden waar 1% van de bevolking de TM techniek geleerd had een daling merkte van 16.5% tegenover controlesteden. Deze studie is een uitbreiding van de originele studie op verschillende vlakken: meer steden (24 in plaats van 11), betere controle van andere mogelijke variabelen die het effect kunnen verklaren, en het effect bekeken over een langere termijn.(5 jaar in plaats van 1 jaar)

Andere mogelijke verklaringen die de misdaad zouden kunnen doen dalen werden onderzocht en uitgesloten in deze studie (omdat ze vergelijkbaar waren in de controlesteden). De controlesteden werden ook geselecteerd door een onafhankelijke wetenschapper, zodat er geen sprake zou kunnen zijn van onbewuste beïnvloeding van het resultaat door de keuze van specifieke controlesteden.

  • Gemiddeld niveau van opleiding
  • Percentage in dezelfde woonst na 5 jaar
  • Werkloosheidspercentage
  • Percentage in leeftijdsgroep van 15-29 jaar
  • Percentage onder de armoedegrens
  • Population density
  • Per capita income.

Uit deze meer gedetailleerde studie bleek dat het effect dat men kon toeschrijven aan de TM beoefenaars groter was dan in de eerdere studie, (onderzoek 1). Men berekende dat de TM beoefenaars een daling van 22% van de misdaad hadden gecreëerd. (p<.001). Ook over langere termijn, een periode van 5 jaar, bleef de trend dezelfde: de controle steden zagen een snellere stijging van misdaad dan zou voorspeld worden tegenover vroegere trends, terwijl de 1% steden een consistente daling van misdaad toonden tegenover vroegere trends.

Referentie: Journal of Crime and Justice vol. 4, 1981, pp 25-45

Onderzoek 4: Daling van aantal Auto ongelukken en zelfmoorden in 1% steden

Deze studie vergeleek 24 steden waar 1% van de bevolking de Transcendente Meditatietechniek geleerd had en vergeleek ze met controlesteden die door een onafhankelijke onderzoeker geselecteerd waren gebaseerd op hun gelijkaardige demografische variabelen (aantal inwoners, aantal studenten, gemiddeld inkomen, gemiddeld niveau van opleiding enz.). In deze 24 steden werd door een eerdere studie al een daling in het aantal misdaden opgemerkt, maar gezien de voorspelling was dat alle negative trends in de maatschappij zouden verminderen als 1% van de bevolking de TM techniek zou beoefenen werd er verder onderzoek gedaan naar twee anderen trends, het aantal zelfmoorden en het aantal auto ongelukken. De statistieken voor beiden werden opgevraagd bij de toepasselijke regeringsinstanties en vergeleken over een periode van 10 jaar, 5 jaar voor 1% van de bevolking in de 24 steden de TM techniek geleerd had (in 1972), en 5 jaar erna.

Uit de statistieken bleek dat de trends voor 1972 hetzelfde waren in controle en 1% steden. Gedurende de 5 jaar erna volgde de controlesteden dezelfde trend van alsmaar stijgende cijfers, maar in de 1% steden daalden zowel het aantal autoongelukken en het aantal zelfmoorden significant (p<.001 voor beide).

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected papers. vol. 4, 317, pp 2479-2486.

Onderzoek 5: 30% daling van misdaad in 3 randsteden van Kansas City

De misdaadcijfers in drie randsteden van Kansas city, waar de drempel van 1% TM beoefenaars werd bereikt  in 1975, werden gedurende de volgende 2 jaar vergeleken met de cijfers van heel het gebied rond Kansas city, en meer specifiek met alle randsteden in dezelfde buurt, met meer vergelijkbare demografische variabelen. Vergeleken met de hele regio daalde de misdaad met 30% (p<.001), vergeleken met de steden in de buurt was de daling zelfs 36,3% (p<.001).

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, 319, pp. 2496-2514

Onderzoek 6: Correlatie tussen aantal TM beoefenaars en daling van misdaad in 160 steden

Deze grootschalige studie werd gedaan om statistisch bewijs te kunnen vinden dat het TM 1% effect wel degelijk de oorzaak is van de daling in misdaad die men observeert. Men deed een “crosslagged panel correlation” (CLPC), over 160 willekeurig geselecteerde steden, een studie die oorzaak en effect meet, en de vraag stelt hoe sterk oorzaak (hoog percentage TM beoefenaars en effect (daling van misdaad) met elkaar gecorreleerd zijn, en of men een effect kan detecteren zonder dat de oorzaak aanwezig is, of een oorzaak zonder effect. Uit deze studie bleek wel degelijk een significante oorzakelijke correlatie tussen het percentage TM beoefenaars en de daling van misdaad. De studie werd later herhaald met 80 grotere steden, met hetzelfde resultaat.

Referentie: Journal of Mind and Behavior, vol. 8, 1987, pp. 67-104

Onderzoek 7: Prospectieve 1% effect studie in Libanon

Om te testen wat voor een effect men zou krijgen via het 1% TM effect op een echte oorlogssituatie selecteerde men een dorp met ongeveer 10.000 inwoners in Libanon ten tijde van de burgeroorlog, (1980) en verklaarde op voorhand dat men het geweld zou doen dalen in dit dorp, vergeleken met andere dorpen in dezelfde regio met dezelfde demografische variabelen. Transcendente Meditatieleraren begonnen de TM techniek te onderwijzen aan lokale mensen in het dorp, zonder hun het eigenlijke doel van de studie te vertellen. Ze spraken alleen over de persoonlijke voordelen van de techniek. Van zodra de 1% drempel bereikt was, in de zomer van 1982, keek men naar het aantal “shells” dat werden afgevuurd (granaten en mortieren), het aantal doden en het aantal gewonden over een periode van 2 jaar. Als bron voor hun data namen ze de grootste en meest objectieve krant van Lebanon.

De lente was altijd de period waar er het meest gevochten werd, Voor het 1% bereikt werd waren er in het dorp 45 mortieren afgevuurd in de lente van 1979, 50 in 1980, 1705 in 1981 en 353 in 1982. In de lente van 1983, toen 1% van het dorp TM geleerd had, werd er geen enkele mortier of granaat meer afgevuurd. (p<.00001) Gedurende de volgende 2 jaar viel er in het dorp (Baskinta) geen enkele dode (p<.005), geen enkele gewonde (p<.005), en geen enkele beschadiging aan huizen (p<.005) als gevolg van oorlogsgeweld. In de 4 controle dorpen op minder dan 20 km afstand van dit dorp, steeg het geweld in de 2 jaar na de zomer van 1982, in vergelijking met de 4 jaar daarvoor.

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, No. 331 pp. 2623-2633