Depressies Genezen

B32-LT-Decr-Depress-GovPersLange termijn Afname van depressie bij Overheidspersoneel

Bij ambtenaren die de Transcendente Meditatietechniek leerden bleek dat ze na drie jaar een aanzienlijke vermindering van depressie vertoonden, in tegenstelling tot controle medewerkers die hadden deelgenomen aan een educatief stress-management programma.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997

Afname van depressie bij werknemers in een hoogbeveiligd regeringsproject

B31-Decr-Depress-Govt-Pers

Werknemers van een high-security government agency die werden aangeduid als zeer stressvol, vertoonden afname van depressie na het leren van het Transcendente Meditatie Programma, vergeleken met controlepersonen die deelnamen aan een stress-management cursusprogramma.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997

Depressies Behandelen met TM

H9-Decreased-DepressionPatients suffering from post-traumatic stress problems who learned the Transcendental Meditation Programme showed significant reduction in depression after four months, in contrast to others who were randomly assigned to receive psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212–215, 1985
.

Verminderde depressie bij duitse studenten

Een groep van 99 duitse studenten werd onderverdeeld in 3 groepen, een TM groep, een Autogenic Training (AT) groep en een controle groep. Ze werden getest voor instructie in de TM techniek en erna. Na 7 tot 8 weken toonde de TM groep een significante vermindering in depressie (p<.01), tegenover de AT groep, waar geen verandering was, en de controle groep, waar een lichte stijging was. Na 16 weken was de gecumuleerde vermindering van depressie nog groter (p<.01) tegenover beide controlegroepen.

Er waren ook verbeteringen in nervositeit (p<.0005), emotionele onstabielhied (p<.05), angst (p<.005).Ref.Scientific Research on TM, Collected Papers vol 3, 273, pp. 2049-2053

Minder depressie en insomnia bij TM beoefenaars in Italië

Uit een onderzoek met 107 TM beoefenaars die minstens 2 jaar de techniek regelmatig beoefenden bleek dat er onder deze groep significant minder gevallen van depressies (p<.001) en insomnia (p<.05) waren dan in de controlegroep.Ref.Scientific Research on TM, Collected Papers: Vol 3, 239 pp.1830-1845

Verminderde depressie bij patiënten in India

75 Indische patiënten met  gezondheidsproblemen waar normale medische behandeling geen hulp kon bieden (33 verschillende problemen) leerden de Transcendente Meditatie techniek, en 67 hiervan bleven regelmatig de techniek beoefenen. Op lange termijn hadden 61 van de 67 patienten goede resultaten, een significante verbetering of volledig verdwijnen van het probleem, en 24 patiënten hadden zelfs zeer goede resultaten, een zeer snelle, dramatische of onverwacht volledige genezing. Van de 5 patiënten met depressie hadden allevijf goede of zeer goede resultaten, vier op kortere termijn en de vijfde op iets langere termijn.Ref. Scientific Research on TM: Collected Papers vol 3, 239, pp. 1826-1829