GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 11. jun 2024 om 19:30, di, 25. jun 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Transcendental Meditation and Heart Health

Op deze pagina kunt u zien hoe Transcendente Meditatie de gezondheid van het hart verbetert:

Interview met dr. Robert Schneider, cardioloog
Atherosclerose
Cholesterol
Diabetes
Bloeddruk
Een video met interviews met de stafleden van een school die verbetering in de gezondheid van het hart merkten nadat ze TM geleerd hadden
Luister naar persoonlijke ervaringen van TM beoefenaars

 

Interview met dr. Robert Schneider, cardioloog

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Transcenderen: Een aangename en effectieve behandeling voor aderverkalking

Gewoon 2×20 min per dag TM heeft hetzelfde effect als een combinatie van medicijnen en een grondige verandering in levensstijl

Atherosclerose is de hoofdoorzaak van een hartinfarct of een beroerte wat op zijn beurt dan weer het gevolg is van andere oorzaken zoals cholesterol, hypertensie, diabetes, roken en stress. Transcenderen blijkt een significant positief effect te hebben op al deze oorzaken tegelijk, zoals u kunt ontdekken op deze site, het is dan ook niet verwonderlijk dat het ook een effect heeft op de gevolgen.

Wetenschappelijk onderzoek van hoogste kwaliteit bevestigt een uitzonderlijk efffect.

Net zoals bij hypertensie en diabetes is het onderzoek naar het effect van TM op Atherosclerose uitzonderlijk, om 2 redenen:

1. Het toont een resultaat dat uitzonderlijk is: een significante vermindering van Atherosclerose zonder enige verandering in levensstijl, alleen maar 2 keer 20 minuten per dag TM beoefening

2. Dit resultaat is bevestigd door onderzoek van uitzonderlijk hoge kwaliteit, in samenwerking met de National Institutes of Health in de V.S.

National Institutes of Health

De National Institutes of Health (NIH) van de Amerikaanse regering, is één van de meest prestigieuze medische onderzoeksinstellingen ter wereld. Het NIH heeft al meer dan 24 miljoen USD uitgegeven om onderzoek naar het effect van Transcendente Meditatie te ondersteunen. Zij ondersteunen al 20 jaar TM onderzoek, om één simpele reden: Transcendente Meditatie werkt, en het blijkt het énige te zijn dat echt werkt.

Het is algemeen bekend dat het zeer moeilijk is om aderverkalking terug te draaien, en dan nog zal het een dramatische verandering in levensstijl vragen in combinatie met medicijnen, met alle bijwerkingen die erbij komen.

Twee Amerikaanse NIH studies hebben echter aangetoond dat aderverkalking wel teruggedraaid kan worden op een volledig natuurlijke manier, gewoon door de helende intelligentie van ons eigen lichaam te verlevendigen. Dit heeft niet alleen geen enkele negatieve bijwerking, maar vooral heel wat positieve bijwerkingen, zoals algemene gezondheid en welzijn die verbeteren, intellectuele capaciteiten die groeien, relaties die verbeteren enz.

H31-Reduct-Atheroscleros

In de eerste studie werden 60 proefpersonen willekeurig ingedeeld in een TM groep of een controlegroep die gezondheidsvoorlichting gebaseerd op dieet en lichamelijke oefening kregen. Bij de TM groep merkte men na 6 tot 9 maanden een significante vermindering in atherosclerose (vernauwing) tegenover een verdergaande vernauwing bij de controlegroep. De vermindering van 0,1mm was vergelijkbaar met wat men kan bereiken met een combinatie van medicijnen en een dramatische verandering in levensstijl.Ref.Stroke 31: 568–573, 2000. Volledig Stroke artikel over atherosclerose

Maar als men Transcendente Meditatie combineert met andere methodes van Maharishi Vedic Medicine, bleken de effecten nog groter. Een latere NIH studie deelde 57 proefpersonen willekeurig op in 3 groepen, een groep die TM leerde en bovendien een Maharishi Ayur Veda voedingssupplement met de naam “Amrit Kalash” nam, een groep die gezondheidsvoorlichting kreeg over het belang van een goede levensstijl, samen met een vitaminesupplement, en een controlegroep. Alle drie groepen werden bovendien onderverdeeld in een subgroep van normale gezonde personen en een subgroep die een hoger risico voor cardiovasculaire ziekten toonde. Onderzoekers waren niet op de hoogte van wie bij welke groep zat.

Na 1 jaar bleek er tussen de gezondheidsvoorlichting en controlegroep geen significant verschil te zijn voor en na de studie. De controlegroep had zelfs een beter resultaat dan de groep met gezondheidsvoorlichting.

Maar onder de TM groep was er een significant hoger aantal waar atherosclerose verbeterde (80% van de TM groep, tegenover 52% bij controlegroepen), en de algemene verbetering was 50% beter dan bij de vorige studie (-0,15mm, p<.004 tegenover pre-test) Als men alleen naar de risico subgroep onder de TM groep keek (diegenen die het het meeste nodig hadden) was er een verbetering bij 100% van de proefpersonen. De verbetering bij de TM groep was meer dan 3 keer zo groot als bij de vorige studie (-0,32mm, p<.004 tegenover controlegroep). Zoals bij vele studies was er een indicatieve correlatie tussen de regelmaat van de TM beoefening en het verkregen effect. Hoe regelmatiger de beoefening, hoe groter het effect.Ref.American Journal of Cardiology, April 2002

Transcenderen werkt, zowel preventief als genezend

Genezen is fantastisch, voorkomen zelfs nog beter. De grootste risicofactoren voor aderverkalking zijn hoge bloeddruk, roken, insulineresistentie (diabetes) , cholesterol en chronische stress. Al deze verbeteren dramatisch zodra patiënten de ervaring van transcenderen krijgen d.m.v. regelmatige beoefening van de Transcendente Meditatietechniek. In die zin werkt de TM techniek dus preventief – als de oorzaken verdwijnen, verdwijnen de gevolgen.

Artsen ondersteunen Transcendente Meditatie

Het NIH onderzoek heeft er ondermeer toe geleid dat Dr. Mehmet Oz, de beroemdste arts en meest invloedrijke hartspecialist ter wereld, nu zijn volledige ondersteuning geeft aan de Transcendente Meditatietechniek. (zie video Amerika’s beroemdste arts ondersteunt TM). In de video bespreekt Dr. Oz het effect van TM op 3 grote risicofactoren voor Atherosclerose, hoge bloeddruk, hoge cholesterol en diabetes.

Voor meer informatie over het effect van Transcendente Meditatie op Atherosclerose, ga naar Artsen beantwoorden vragen: TM en Atherosclerose

Terug naar boven

Transcenderen: Een aangename en effectieve manier om cholesterol te verlagen.

2×20 min per dag TM blijkt een veel groter effect te hebben op daling van cholesterol dan verandering in eetgewoonten of levenswijze.

De volkswijsheid zegt dat cholesterol afhankelijk is van onze eetgewoontes. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat stress een veel grotere rol speelt dan vroeger gedacht. Uiteraard heeft stress een direct gevolg op onze eetgewoontes, en zal het zo een indirecte rol spelen, maar er blijkt ook een direct verband te zijn. Als het normale functioneren van het lichaam verstoort wordt door spanningen die zich gaan accumuleren dan wordt de kans op een hoge cholesterol veel groter.

Anderzijds, als we door te transcenderen het helend vermogen van ons lichaam activeren, blijkt dit een veel groter effect te hebben dan wat we meestal alleen door verandering in onze levenswijze kunnen bereiken.

Wetenschappelijk onderzoek

H14-cholesterol

Twee onafhankelijke studies hebben het effect van TM op cholesterol gemeten. Eén studie werd gedaan in het Kaiser Permanente Medical Center in Oakland, Californië, en één in Tel Aviv University Medical School in Israël. In allebei de studies ging het totale cholesterolniveau na 1 jaar beoefening van de TM techniek met 30 mg/dl naar beneden (p<.005 en p<.001). Bij controlegroepen was er geen significante vermindering. Van de proefpersonen in de TM groep werd er geen verandering van levensstijl of eetgewoonten verwacht, alleen dat ze twee keer per dag 20 min de techniek beoefenen. De controlegroep kreeg een opleiding over de noodzaak om hun eetgewoonten en levensstijl te veranderen.Ref.Journal of Human Stress 5(4): 24–27, Harefuah, the Journal of the Israel Medical Association, 95(1): 1–2

Artsen ondersteunen Transcendente Meditatie

Dr. Oz: We kunnen met medicijnen alleen maar hopen dat we cholesterol met 30 mg kunnen verlagen.

In een toespraak over het effect van TM op risicofactoren voor hartziekten, zei Dr Mehmet Oz, de meest invloedrijke hartspecialist ter wereld, dat men alleen maar kan hopen op een daling van 30 mg met cholesterolverlagende medicijnen. (zie Amerika’s beroemdste arts ondersteunt TM) En dan moet men alle bijwerkingen van deze medicijnen op de koop toe nemen. Bij de TM groep daarentegen was de daling in cholesterol eigenlijk zelf een (positief) bij-effect van een diepere verandering op alle gebieden van het leven, wat zich ook uit in betere algemene gezondheid en welzijn, ontwikkeling van ons hersenpotentieel, betere relaties enz.

voor meer vragen over het effect van TM op cholesterol ga naar: Artsen beantwoorden vragen: TM en cholesterol

Terug naar boven

Transcenderen: een aangename manier om diabetes bij de oorzaak aan te pakken.

cortisolHet is al lang bekend dat het stress hormoon cortisol insulineresistentie verhoogt. Het is al even lang bekend dat transcenderen cortisol significant verlaagt. Transcenderen brengt het lichaam in een diepe toestand van ontspanning, waardoor het eigen helend vermogen van ons lichaam geactiveerd wordt en ondermeer cortisol spontaan vermindert. Op lange termijn zal deze verlaging permanent worden, omdat we het lichaam oefenen om in een permanent rustigere toestand te functioneren.

Kan TM beoefening Type 2 diabetes volledig genezen? Dat hangt af van hoever de ziekte al gevorderd is, maar het belangrijkste is om in eerste instantie het proces om te draaien, van een almaar ergere naar een steeds betere toestand, en daar kan deze simpele techniek zeker wel mee helpen.

TM verlaagt insulineresistentie, een uitzonderlijk effect bevestigd door uitzonderlijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek naar het helend effect van de Transcendente Meditatie techniek op insulineresistentie (Type 2 diabetes) is uitzonderlijk om 2 redenen:

1. Het resultaat was uitzonderlijk (diabetes wordt immers als ongeneeslijk beschouwd)
2. Het onderzoek zelf was van uitzonderlijk hoge kwaliteit.

National Institutes of Health

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de National Institutes of Health (NIH) van de Amerikaanse regering, één van de meest prestigieuze medische onderzoeksinstellingen ter wereld. Het NIH heeft al meer dan 24 miljoen USD uitgegeven om onderzoek naar het effect van Transcendente Meditatie te ondersteunen. Zij ondersteunen TM onderzoek intussen al 20 jaar, om één simpele reden: TM werkt, en het blijkt het énige te zijn dat echt werkt.

De NIH Diabetes studie volgde een groep van 106 hartpatiënten. Zij werden willekeurig onderverdeeld in een Transcendente Meditatie groep, die de TM techniek bij het begin van de studie leerden, en een controlegroep die gezondheidsvoorlichting kreeg, met actieve aanmoediging om de levensstijl te veranderen. De TM groep veranderde niets aan hun levensstijl, ze beoefenden alleen de Transcendente Meditatie techniek twee keer 20 min per dag. De onderzoekers wisten niet wie bij welke groep hoorde. Insulineresistentie en bloeddruk werden bij de twee groepen onderzocht als deel van het metabool syndroom, een combinatie van factoren die de oorzaak zijn van hartproblemen en andere gezondheidsproblemen.

Insulineresistentie verlagen door Transcendente MeditatieNa slechts 16 weken regelmatige Transcendente Meditatie beoefening merkte men in de TM groep een significante verbetering in zowel de bloeddruk als insulineresistentie (p=.01) tegenover de controlegroep, die erop achteruitging ondanks hun verandering in levensstijl en toegenomen fysieke activiteit.(Klik op grafiek om te vergroten)

Deze studie werd gepubliceerd door de American Medical Association’s Archives of Internal Medicine, vol 166, June 12, 2006. Lees de volledige publicatie

Artsen ondersteunen Transcendente Meditatie

Het Diabetesonderzoek heeft er ondermeer toe geleid dat Dr. Mehmet Oz, de beroemdste arts en meest invloedrijke hartspecialist ter wereld, nu zijn volledige ondersteuning geeft aan de Transcendente Meditatie techniek. (zie video Dr Oz. ondersteunt TM). In de video bespreekt Dr. Oz het effect van TM op 3 grote risicofactoren voor hartproblemen, hoge bloeddruk, hoge cholesterol en diabetes.

Voor meer informatie hoe Transcendente Meditatie Diabetes kan behandelen m.b.t. de verschillende oorzaken ervan en voor vragen hoe het u kan helpen ga naar artsen beantwoorden vragen over TM en diabetes.

Ondanks het succes van Transcendente Meditatie bij de behandeling van Diabetes raden wij steeds aan om deze techniek te gebruiken in combinatie met de normale gezondheidszorg. Raadpleeg steeds uw arts.

Terug naar boven

Hoge bloeddruk verlagen: Hoe TM werkt

Transcenderen heeft een effect op de bloeddruk dat men soms zelfs met medicijnen niet kan bereiken…met positieve bijwerkingen.

American Heart Association beveelt TM aan

ahaDe American Heart Association (AHA) publiceerde onlangs een analyse van 40 jaar onderzoek naar alle methodes om de bloeddruk te verlagen. Hun conclusie over meditatietechnieken was dat TM de enige techniek was waar een daadwerkelijk effect kon worden aangetoond. In hun publicatie naar artsen toe hebben ze dan ook groen licht gegeven om TM in te zetten als klinische behandeling van Hoge Bloeddruk. Alle andere meditatie- en relaxatietechnieken, inclusief Mindfulness en Yoga, werden afgeraden, omdat er tot nu toe geen wetenschappelijk bewijs was dat er een positief effect is op de bloeddruk. Ref.Hypertension april 2013, p6 lees de online publicatie

Hoe kan een eenvoudige meditatietechniek de bloeddruk verlagen?

Het is algemeen bekend dat als we gespannen zijn, de bloeddruk omhoog gaat. Transcenderen, de bewustzijnstoestand die men spontaan bereikt door TM beoefening, gaat samen met een zeer diepe toestand van ontspanning, waardoor de bloeddruk daalt en er bovendien een krachtig vermogen in het lichaam geactiveerd wordt om zichzelf te genezen, alles wat er fout zit weer recht te zetten. (zie transcenderen = activatie van helend vermogen van ons eigen lichaam). Dit heeft als gevolg op lange termijn dat men ook meer ontspannen kan blijven buiten de meditatie en de bloeddruk permanent op een lager niveau blijft.

Deep-rest2Dit kan ondermeer gemeten worden door plasma (bloed) lactaat te meten (een stresshormoon dat gerelateerd is aan hoge bloeddruk). Uit analyse van gemiddelde waardes van 31 verschillende TM onderzoeken bleek dat plasmalactaat sterk daalde tijdens TM beoefening, veel sterker dan tijdens relaxatie of zelfs slaap, en na 3-4 maanden ook buiten TM beoefening permanent op een lager niveau bleef.

Positieve bijwerkingen

Medicijnen kunnen bloeddruk verlagen, maar zijn zeer kostbaar en hebben allerlei negatieve bijwerkingen. Bovendien onderdrukken ze alleen de symptomen, zonder het echte probleem zelf aan te pakken. Zodra men stopt met medicijnen nemen, gaat de bloeddruk meestal weer omhoog. Transcenderen daarentegen blijkt een positief langetermijneffect te hebben. Door de geest weer thuis te brengen en het lichaam de kans te geven zichzelf te genezen worden alle aspecten van het leven beter, gezondheid, welzijn, geluk, relaties, succes en zelfs de maatschappij als geheel.

Het langetermijneffect van TM op Hypertensie: Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek naar het effect van TM op hoge bloeddruk is uitzonderlijk om twee redenen:
1. Het toont een uitzonderlijk effect aangezien hypertensie heel moeilijk te genezen is.
2. Dit effect is bevestigd door verschillende onderzoeken van bijzonder hoge kwaliteit.

De National Institutes of Health (NIH), een onderzoeksinstelling van de Amerikaanse regering staat bekend om zijn zeer hoge onderzoeksstandaarden. Ondanks dat ze zeer kieskeurig zijn in de onderzoeksprojecten die ze ondersteunen, hebben ze al meer dan 24 miljoen USD uitgegeven om onderzoek naar het effect van Transcendente Meditatie op de grootste risicofactoren voor hart-en vaatziekten te ondersteunen: Hoge bloeddruk, insulineresistentie en aderverkalking. De reden: Transcendente Meditatie werkt, en het blijkt het enige te zijn dat echt werkt.

Deze studie bijvoorbeeld, volgde 127 Afrikaans-Amerikaanse proefpersonen met een gemiddelde bloeddruk van 179/104 mm Hg aan het begin van de studie. Zij werden willekeurig onderverdeeld in 3 groepen, een TM groep, een groep die een relaxatietechniek (progressive muscle relaxation) beoefende, en een controlegroep die gezondheidsvoorlichting kreeg over het belang van verandering in levensstijl. De onderzoekers wisten niet wie bij welke groep behoorde.

H15-High-Bld-Pressure

Na drie maanden was de bloeddruk in de TM groep gedaald met 10,7/6,4 mm Hg tegenover de controlegroep, waar geen significante verandering merkbaar was. (p<.0003/p<.00005 wat is p-waarde?) Bij de relaxatiegroep was er een lichte daling merkbaar, maar 3 keer minder als bij de TM groep.Ref.Hypertension 26: 820–827, 1995

TM blijkt de enige alternatieve behandeling te zijn die werkt

De Transcendente Meditatie techniek blijkt de enige alternatieve behandeling te zijn die werkt.

H37-BP-Meta-Analysis

De volgende studie is een NIH gesponsorde meta-analyse, een berekening van het gemiddeld effect van alle studies die ooit gepubliceerd zijn, zowel met de Transcendente Meditatie techniek als met alle andere alternatieve stressreductie methodes ooit onderzocht. Hieruit blijkt dat alleen TM een statistisch significant effect heeft om hoge bloeddruk te verlagen. (gemiddeld -5 mmHg p<.0002). Dit onderzoek werd gepubliceerd in Current Hypertension Reports 9: 520–528, 2007. lees de volledige publicatie hier.

Dit effect is minder groot dan in de eerdere studie omdat de meeste TM studies gedaan zijn met mensen met milde hypertensie, tegenover de eerdere studie waar de bloeddruk zeer hoog was aan het begin van de studie. De rode lijn in de meeste TM studies is dat hoe harder de patiënt het nodig heeft, hoe groter het effect. Transcendente Meditatie heeft een balancerende werking op het hele zenuwstelsel, en hoe meer het uit balans is, hoe groter het normaliserend effect.

Andere NIH studies hebben gevonden dat:

– Transcendente Meditatie beoefenaars in staat zijn om hun gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen te verminderen of stop te zetten, zonder dat de bloeddruk weer verhoogt.

– TM ook werkt om Hypertensie bij jongeren terug te draaien.

– TM insulineresistentie vermindert, zie diabetes

– Onder hartpatienten die 9 jaar lang opgevolgd werden, had de TM groep 43% minder gevallen van hartaanval, beroerte of overlijden. Als men alleen naar diegenen keek die echt regelmatig in hun TM beoefening waren was het verschil zelfs 61%: Zie hartklachten

– Aderverkalking (atherosclerose) vermindert bij TM beoefenaars, zie aderverkalking

Er zijn in totaal meer dan 30 onderzoeken gedaan naar het effect van Transcendente Meditatie op hoge bloeddruk. Deze bevestigen het effect voor verschillende leeftijdsgroepen in verschillende landen over de hele de wereld. Enkele voorbeelden hiervan vindt u hier: onderzoek hoge bloeddruk (meer onderzoek zal later toegevoegd worden).

Voor het NIH onderzoek (met volledige publicaties) ga naar: http://www.doctorsontm.com/national-institutes-of-health

Artsen ondersteunen TM

het NIH onderzoek heeft ertoe geleid dat Dr. Mehmet Oz, Amerika’s beroemdste arts en tegenwoordig wellicht de meest invloedrijke hartspecialist ter wereld, nu zijn volledige ondersteuning geeft aan de Transcendente Meditatie techniek. (zie video Amerika’s beroemdste arts ondersteunt TM). In deze video bespreekt Dr. Oz het effect van TM op 3 grote risicofactoren voor hartproblemen, hoge bloeddruk, hoge cholesterol en diabetes.

Voor meer vragen over het effect van TM op hoge bloeddruk en een dieper inzicht hoe het precies werkt, ga naar: artsen beantwoorden vragen: TM en hypertensie

Terug naar boven

Schoolpersoneel verbetert gezondheid van het hart dankzij TM

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Persoonlijke ervaringen van TM beoefenaars

“Ik begon met TM om mijn stress onder controle te helpen brengen en helemaal niet met de bedoeling mijn cholesterol te verlagen. Na anderhalve maand TM beoefening was mijn LDL cholesterol echter spontaan gedaald van 175 naar 159 en in het algemeen van 230 tot 214. Mijn arts was zo onder de indruk dat hij vroeg of ik veranderingen had aangebracht in mijn eetgewoontes, of lichamelijke oefeningen was gaan doen, maar dat was niet het geval, het was alleen maar TM.”*
Christophe Sempels
“Ik voelde meteen dat mijn humeur verbeterde, een toegenomen kalmte in relatie tot de buitenwereld en een sterke verbetering van de kwaliteit van mijn slaap. En mijn bloeddruk blijft de hele dag stabiel.”*
Loris Zorzi
“TM heeft elk aspect van mijn leven veranderd, inclusief een verlaging van de bloeddruk: bevestigd door mijn cardioloog.”*
Federico Placidi
“Mijn cholesterolniveaus gingen van 320 naar 215.”*
Herta Larcher
“Samen met andere anti-cholesterol strategieën (zoals dieet en oefeningen) is mijn cholesterol van 203 tot 170 gedaald.”*
M M
“Een paar jaar geleden kreeg ik de diagnose van pre-diabetes. Ik had hoge bloeddruk en nam pillen daarvoor. Ik begon met mediteren en binnen een jaar was ik van de medicatie voor hoge bloeddruk af.”*
Prosper Waukon
“Ik geloof dat Transcendente Meditatie op korte termijn een grote uitwerking heeft op het onder controle krijgen van diabetes en ook op de lange termijn. Patiënten die wij in onze kliniek krijgen die het Transcendente Meditatie programma gedaan hebben hebben een veel lagere bloeddruk dan andere patiënten; dat is het gevolg van het lage stressniveau dat ze hebben.”*
Ahmed Mohammed, MD – National Director of Winnebago Medical Center
“Ik heb diabetes. En door TM heb ik mijn suikerniveaus bijna gekregen op de niveaus waarop ze horen te zijn. Terwijl eerder, als ik mijzelf testte, er keren waren waarop de getallen niet eens op de meter stonden. Nu ik TM doe ben ik veel minder insuline gaan gebruiken wat een groot pluspunt is.”*
Betty Earth
“Er waren momenten waarop mijn suikerniveau steeg tot over de 500.. wat hoog is. En soms had ik een reactie als mijn suiker te laag was. En sinds ik met TM begonnen ben is mijn suiker op het niveau waarop het hoort te zijn gebleven. Dus ik ben helemaal voor TM.”*
Warner Earth

* Dit zijn de persoonlijke ervaringen van enkele mensen, ervaringen kunnen van persoon tot persoon verschillen.

Terug naar boven

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 11. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map