Onderzoek 4: Daling van aantal Auto ongelukken en zelfmoorden in 1% steden

Deze studie vergeleek 24 steden waar 1% van de bevolking de Transcendente Meditatietechniek geleerd had en vergeleek ze met controlesteden die door een onafhankelijke onderzoeker geselecteerd waren gebaseerd op hun gelijkaardige demografische variabelen (aantal inwoners, aantal studenten, gemiddeld inkomen, gemiddeld niveau van opleiding enz.). In deze 24 steden werd door een eerdere studie al een daling in het aantal misdaden opgemerkt, maar gezien de voorspelling was dat alle negative trends in de maatschappij zouden verminderen als 1% van de bevolking de TM techniek zou beoefenen werd er verder onderzoek gedaan naar twee anderen trends, het aantal zelfmoorden en het aantal auto ongelukken. De statistieken voor beiden werden opgevraagd bij de toepasselijke regeringsinstanties en vergeleken over een periode van 10 jaar, 5 jaar voor 1% van de bevolking in de 24 steden de TM techniek geleerd had (in 1972), en 5 jaar erna.

Uit de statistieken bleek dat de trends voor 1972 hetzelfde waren in controle en 1% steden. Gedurende de 5 jaar erna volgde de controlesteden dezelfde trend van alsmaar stijgende cijfers, maar in de 1% steden daalden zowel het aantal autoongelukken en het aantal zelfmoorden significant (p<.001 voor beide).

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected papers. vol. 4, 317, pp 2479-2486.

Onderzoek 8: Verbeterde levenskwaliteit in de V.S. staat Rhode Island door Yogisch Vliegen

In dit experiment voorspelde men publiek op voorhand dat men een significant effect ging creëren op de algemene kwaliteit van het leven voor de hele staat Rhode Island in de V.S., een staat met 750.000 inwoners, in de zomer van 1978 en gedurende 2 jaar daarna, in vergelijking met vroegere trends in de staat zelf en in vergelijking met de staat Delaware, die als controle gekozen werd omdat de demografische variabelen zeer vergelijkbaar zijn.

Om toeval en alternatieve verklaringen voor het effect uit te sluiten voorspelden ze op voorhand dat verschillende variabelen tegelijkertijd zouden verbeteren: Misdaad, overlijdens, fatale autoongelukken, werkloosheid, vervuiling (luchtkwaliteit), Alcoholverkoop en sigarettenverkoop. Ze verkregen hun data van alle betrokken regeringsinstanties. Al deze verschillende variabelen werden in één statistiek samengebracht die men de Quality of Life index noemde.

Toen het project starte werden 300 Transcendente Meditatieleraren naar de staat gebracht die ook de TM Sidhi en Yogisch Vliegen training gevolgd hadden. Zij beoefenden samen het Yogisch Vliegen om het onmiddelijk effect te creëren, en begonnen zo veel mogelijk mensen de TM techniek aan te leren (gratis) om zo het lange termijn effect te creëren.

Op het einde van het project bekeken de wetenschappers de data, en vonden dat er een uiterst significante verbetering plaatsvond in de zomer van 1978 tegenover de 5 jaren daarvoor. In de jaren daarvoor schommelde de Quality of Life index fell op en neer, maar de algemene trend was een continue verslechtering (gemiddeld -0,42) Tijdens de experimentele periode sprong de index naar +1,5 (p<.01) en bleef gedurende de volgende twee jaar gemiddeld op +0,7. (p<.01) In controlestaat Delaware werd geen verbetering opgemerkt. (click op grafiek om te vergroten)

Hoe significant de verbetering juist was blijkt uit een meer grondige analyse van de individuele variabelen, sommige die voorspelt waren, maar ook nog enkele andere die later onderzocht werden:

Zelfmoorden : daalde met 42% tegenover het zomerkwartaal het jaar daarvoor, de grootste daling gedurende de 5 jaar die men onderzocht heeft.
Echtscheidingen: daalde met 7.7%, de grootste daling gedurende de 5 jaar die men onderzocht heeft.
Fatale autoongelukken: Steeg met 18% per jaar gedurende de 5 jaar ervoor, maar daalde met 54% tijdens de zomer van ’78. De eerste daling ooit genoteerd.
Moord: Continue stijging gedurdende de 5 jaar ervoor, maar een daling van 49% gedurende de zomer van ’78 in vergelijking met de zomer het jaar ervoor.
Zware misdaad: Daalde met 22% tegenover het jaar ervoor, grootste daling ooit genoteerd.
Auto diefstallen: Laagste aantal diefstallen ooit genoteerd voor een July-augustus periode, en grootste daling ooit genoteerd
Bier en sigarettenverkoop: Eerste daling ooit tijdens de zomer van ’78.
totale tewerkstelling: bereikte een recordniveau in de zomer van ’78
Vervuiling (Carbon Monoxide and Ozone violation days): grootste daling ooit genoteerd
Weer : De zomer van 1978 was de zonnigste zomer in 30 jaar. (warm weer is normaal gecorreleerd met een stijging in misdaad.Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987. Collected papers vol 4,321 pp. 2521-2531

Onderzoek 10: 2000 Yogische Vliegers in Massachusetts verbeteren levenskwaliteit in heel Amerika

De allereerste grote samenkomst van Yogische Vliegers op één locatie, wat men een “World Peace Assembly” noemt, gebeurde in de zomer van 1979 in de staat Massachusetts. Gedurende 6 weken (van 9 july tot 20 augustus) kwamen tussen de 1570 en 2770 Yogische Vliegers samen om samen hun TM b, TM sidhi programma en Yogisch Vliegen te beoefenen. Gezien volgens de formule van de vierkantswortel van 1% van de hele Amerikaanse bevolking slechts 1530 Yogische Vliegers nodig waren, werd er op voorhand voorspeld dat deze bijeenkomst een meetbare invloed zou hebben op het gedrag in heel de V.S.

Er werd voorspeld dat de volgende factoren allemaal signifcicant zouden verbeteren in heel de V.S., maar dat het effect sterker zou zijn in Massachusetts. Zelfs al verspreid een lichtbron het licht over de hele kamer, het licht is nog steeds het meest intens vlak bij de bron: Geweldadige misdaad, Auto ongelukken, vliegtuigongelukken, 14 verschillende oorzaken van overlijden (inclusief moord, zelfmoord ongelukken). Er werd ook voorspeld dat het effect van grotere positiviteit in het bewustzijn van de Amerikanen merkbaar zou zijn op de Amerikaanse Beurs (zoals gemeten in de Standards&Poor’s en Dow-Jones).Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, no. 323, pp 2549-2563

De resultaten

Onderzoek 11: Daling van misdaad en autoongelukken in Nederland (1981)

Van Januari 1979 tot December 1981 waren er 3 periodes waar groepen van Yogische Vliegers samenkwamen die groot genoeg waren om een invloed te hebben over het gedrag in heel Nederland. (376 Yogische Vliegers, volgens de formule van vierkantswortel van 1% van de bevolking). Twee van deze 3 bijeenkomsten waren doelbewust georganiseerd door de Nederlandse TM organisatie, met publieke voorspellingen aan de media dat ze een invloed zouden hebben op zowel misdaad cijfers als het aantal auto ongelukken.  De derde bijeenkomst was een grote bijeenkomst in Duitsland, niet ver van de nederlandse grens, met 900 Yogische Vliegers.

Om een realistisch beeld te vormen van het effect van deze 3 bijeenkomsten werden de cijfers rond misdaad en het aantal autoongelukken opgevraagd voor dezelfde maanden als waarin de bijeenkomst van Yogische Vliegers gebeurde (januari, augustus, en December) voor de voorbije 10 jaar.

De misdaadcijfers toonden aan dat er tijdens de 3 bijeenkomsten een uitzonderlijk laag aantal misdaden was in vergelijking met de voorbije 10 jaar. (3,000 tot 10.000 minder misdaden) De cijfers voor het aantal autoongelukken toonden een vergelijkbaar resultaat, een significante daling gedurende de 3 maanden van de bijeenkomsten, in vergelijking met de 10 jaar daarvoor. (p=.08 tot p=.002)Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, no. 325, pp 2566-2582

Onderzoek 18: Verbetering van kwaliteit van leven in Israël en vermindering van geweld in Libanon

Van alle onderzoeken rond het Maharishi-effect is dit wellicht nog steeds het meest indrukwekkende. Deze studie was mogelijk dankzij een gulle bijdrage van William Ellinghaus, op dat moment algemeen directeur van Telecomgigant AT&T.

Een groep wetenschappers organiseerde een prospectieve studie tijdens de zomer van 1983 in Jeruzalem.  Volgens de formule, vierkantswortel van 1% van de bevolking, zouden er 65 Yogische Vliegers nodig zijn om een invloed voor Jeruzalem te creëren, 121 voor heel Israël, en 192 voor Israël en Libanon samen.

Voorspellingen werden vastgelegd  bij een onafhankelijke groep wetenschappers: Als de groep van Yogische Vliegers groot genoeg is zouden er volgende meetbare effecten plaatsvinden:

In Jeruzalem
1. Misdaad: Daling van het totaal aantal misdaden per dag. Bron: Sociale Afdeling Onderzoek van de Israëlische politie.
2. Auto-ongelukken: Daling van het totale aantal per dag met persoonlijk letsel. Bron: stadsauthoriteiten van Jeruzalem
3. Branden: Daling van het totaal aantal gebeurtenissen waarop de brandweer antwoordde per dag. Bron: stadsauthoriteiten van Jeruzalem
In Israël
4. Misdaad: Daling van het aantal misdaden per dag (met uitzondering van Jeruzalem), Bron:  Israëlische politie
5. Financiële markt: Stijging van de Tel Aviv Stock Exchange aandelen
6. Nationale stemming: Betere affectieve toon van het meest prominente verhaal (foto verhaal van de voorpagina) van de Jeruzalem Post, volgens een onafhankelijke score van 1 (zeer negatief, onaangenaam) tot 7 (zeer positief, opbeurend). Scoren was blind en gebruikt de gemiddelde scores van twee verschillende beoordelaars onafhankelijk van het project (Israëlische studenten)
Libanon
7. Oorlogsstlachtoffers: Daling van het aantal militaire en burgerslachtoffers als gevolg van het Libanese conflict, zoals gerapporteerd in de grote dagelijkse Israëlische kranten, de International Herald Tribune en de BBC World Service.
8. Oorlogsintensiteit: Verbetering op een schaal van de intensiteit van de vijandelijkheden in Libanon elke dag, zoals vermeld in nieuwsberichten in de Jeruzalem Post. De 5-punts schaal varieerde van 0 (geen melding van gevechten) tot 4 (volledige oorlog). De rating werd blind gedaan met betrekking tot data en gebeurtenissen en de analyse gebruikte het gemiddelde van drieonafhankelijke beoordelaars die zich niet bewust waren van het doel van het experiment.

Het doel van het experiment was om een constante groep van 200 deelnemers te creëren gedurende de twee maanden van het experiment van 1 augustus tot 30 september 1983, maar omdat de groep van Yogische Vliegers volledig uit vrijwilligers bestond, bleek dit praktisch niet haalbaar te zijn. Sommige konden maar een paar weken blijven en moesten dan terug naar hun werk of studies. Het gevolg was dat de aantallen Yogische Vliegers fel fluctueerde over de 8 weken van de studie. Hier is een grafiek van het aantal Yogische Vliegers. (men spreekt hier over MTUF, wat staat voor Maharishi Technology of the Unified Field).

Maar deze fluctuaties bleken uiteindelijk een enorme meevaller te zijn voor de onderzoekers. Gezien ze dagelijkse data hadden van al hun 8 variabelen, konden ze ook een dagelijkse grafiek maken van hoe zij fluctueerden, en kijken of er een statistische correlatie kon gemaakt worden tussen het aantal Yogische Vliegers en de 8 variabelen onder toezicht. Alle acht werden volgens gangbare statistische methodes samengebracht in één index, en deze index werd dan uitgeplot over de 60 dagen van de studie. Toen de wetenschappers het resultaat zagen vielen ze bijna van hun stoel. Er was helemaal geen statistiek nodig om een correlatie te berekenen, de overeenkomst was zo duidelijk dat iedereen het met het blote oog kon zien. (r = -.57 p<.0001)

Normaal gezien, als men de fluctuaties  van 8 verschillende ongecorreleerde variabelen tegelijk zou plotten, zou de grafiek er vrij vlak moeten uitzien, omdat random fluctuaties elkaar meestal annuleren. Geen enkele investeerder met gezond verstand zou zijn aankoopbeslissingen op de beurs bazeren op het aantal branden in Jeruzalem. Als deze 8 samen zo sterk fluctueren (fluctuaties van -3 tot +3 standaarddeviaties zijn zeer uitzonderlijk, zeker als men spreekt over 8 onafhankelijke variabelen tegelijkertijd) dan moet er iets zijn dat alle 8 samen beïnvloed.

Het is alsof er iemand aan een licht dimmer staat en het in de ene richting en dan de andere draait, en dan vol verwondering kijkt hoe het licht meer of minder aangaat. In plaats van het licht spreken we hier over de kwaliteiten van het verenigd veld aan de bron van de gedachten van iedereen in Israël en Libanon. (zie kwaliteiten verenigd veld), die uiteindelijk neerkomen op éénheid en positiviteit. Diezelfde bron zorgt voor meer optimisme bij beleggers op de beurs, een sterker gevoel van verbondenheid met de medemens op het oorlogsveld in Libanon, zodat gewelddaden verminderen en er minder oorlogsslachtoffers zijn (van gemiddeld 24.5 doden per dag voor het experiment naar 1.5 per dag op dagen dat er genoeg vliegers waren om Libanon te beïnvloeden). Diezelfde bron zorgt ook voor meer optimisme bij de kranten, en voor meer harmonie en orde in de samenleving, zodat er minder ongelukken gebeuren.

Deze studie was zo indrukwekkend, vooral omdat alle data van volledig objectieve bronnen kwamen dat het resulteerde in één van de meest prestigieuze publicaties tot nu toe, in het Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no.4, Dec 1988, pp. 776-812. Het proces om het gepubliceerd te krijgen duurde niettemin 2 jaar lang, en de editor van het tijdschrift schreef er zelf een nota bij:

“The following article presents and tests a hypothesis that will strike most readers (myself included) as, to say the least, unorthodox…Yet the hypothesis seems logically derived from the initial premises, and its empirical testing seems competently executed. These are the standards to which manuscripts submitted for publication in this journal are normally submitted.”

 

Onderzoek 24: Hogere Kwaliteit van leven in de V.S. (1960-1983)

De Transcendente Meditatie organisatie richtte in 1973 een eigen universiteit op, die in 1975 een universiteitscampus van een andere private onderwijsinstelling overkocht in het dorpje Fairfield in de staat Iowa in de V.S. Rond deze universiteit begon een gemeensshap te groeien van Yogische Vliegers, mensen die vanuit heel Amerika naar dit kleine dorpje verhuisden om samen in één groep hun TM, TM sidhi programme en Yogisch Vliegen te kunnen beoefenen. Vanaf het begin van de jaren ’80 was deze groep zo groot dat de invloed, in combinatie met de miljoenen individuele TM beoefenaars, groot genoeg was om iedereen in de V.S. te bereiken (1520 Yogische Vliegers volgens de vierkantswortel van 1% formule).

Om dit te testen stelden onderzoekers een index van Quality of Life samen uit verschillende variabelen die normaal gezien ongecorreleerd zijn met elkaar, en bekeken ze of de TM en Yogisch Vliegen beoefening een merkbare invloed kon uitmaken op deze index. In de index zaten volgende 12 sociale variabelen verwerkt:

 1. Aantal misdaden
 2. Aantal civiele rechtzaken
 3. Aantal besmettelijke ziekten
 4. Aantal kindersterftes
 5. Aantal zelfmoorden
 6. Aantal sigaretten per capita
 7. Alcohol consumptie per capita
 8. Bruto Nationaal Product per capita
 9. Aantal patent applicaties
 10. Aantal diplomas uitgereikt per capita
 11. Aantal echtscheidingen
 12. Aantal fatale verkeersongevallen
Deze cijfers geven elks een aspect van de kwaliteit van het leven weer, veiligheid, gezondheid, economie, creativiteit, harmonie tussen de mensen enzovoort.
Er werd ook voorspeld dat al deze 12 positief beïnvloed zouden worden door het Maharishi-effect, gezien ze allemaal dezelfde bron hebben, het menselijk denken, en aan deze bron ook beïnvloed worden.
Toen men de index berekende en uitplotte over 23 jaar, van 1960 tot 1983, zag deze er als volgt uit.
Men kan een duidelijke dalende trend merken tot in 1975, en dan terug een stijging.
Daarna berekende de onderzoekers een Maharishi-effect index, gebaseerd op het aantal TM beoefenaars in heel de V.S. die het effect creëren via het 1% effect, en de groep van Yogische Vliegers in Fairfield die het exponentieel effect creëren. Deze index, geplot over de qaulity of like index zag er als volgt uit:

De ommekeer in de quality of life index blijkt samen te vallen met een grote stijging van het aantal TM beoefenaars in de V.S. Maar de correlatie tussen het aantal Yogische vliegers in Fairfield, verantwoordelijk voor de sterke stijging van de Maharishi effect index vanaf 1980, en de quality of Life index blijkt veel sterker te zijn. (p<.0001). Uit een causale statistische analyse van de cijfers kon men met zeer grote zekerheid zeggen dat de stijging van de Maharishi-effect index aan de oorzaak van de stijging van de Quality of Life index lag (p<.0001). Van 1981 tot 1983 kon volgens de statistische berekeningen 86% van de stijging van de Quality of Life index toegeschreven worden aan het Maharishi-effect.

Als we naar de twaalf variabelen kijken krijgen we een beter idee wat deze significante stijging van de quality of life index juist betekent, van de 12 variabelen was er in 11 een signifcicante verbetering merkbaar (alleen het aantal zelfmoorden verbeterde niet) en in 7 verschillende variabelen werden er zelfs records geboekt.

Misdaad: Van 1981 tot 1983, daalde het aantal misdaden drie jaren op rij, iets wat nog nooit was gebeurd (-0.78% in ’81, -4.3% in ’82, and -7.6% in ’83). Dit kwam neer op 1.300.000 minder misdaden in 1982 en 1983, hoofdzakelijk gecreëerd door 1600 Yogische Vliegers.

Civiele rechtzaken: een mate van harmonie in het collectief bewustzijn, men gaat alleen naar een rechtzaak als alle amicale methodes om conflict op te lossen falen. Het aantal daalde met 7.6 % in 1982 en nog eens 11.5 % in ’83, om tot het laagste aantal ooit genoteerd te komen.

Besmettelijke ziekten: Daalde met 4.23% in ’82 en met 7.02 % in ‘83 (sterkste daling in 16 jaar)

sigaretten verbruik : Daalde met 1.90 % in ’82 en 6.26 % in ’83 (grootste daling in de 23 jaar van het onderzoek.)

Alcohol verbruik: Daalde met 3.52 % in ’82 en 2.64 % in ‘83. (tweede en derde grootste dalingen in 23 jaar)

Aantal diplomas uitgereitk: steeg lichtjes (0.31% and 0.98%) na daling de vijf jaar daarvoor

Echtscheidingen Daalde 4.46 % in 1982 (een daling 3 keer groter dan het vorige record dat 21 jaar eerder gezet werd) en opnieuw 0.18 % in 1983 (de enige keer dat het aantal echtscheidingen 2 jaar op rij daalde)

Dodelijke ongelukken: Daalde 10.95 % in 1982 (grootste daling ooit, buiten 1975, toen de 55 mph snelheidslimiet in de V.S. werd ingevoerd). Het prominent magazine Motor Trend schreef eind 1982:

Everyone loves a mistery, and the sudden 10% drop in 1982 highway fatalities has created a good one. Various sources postulate reasons for the decline…but the fact is, nobody knows why”

Het magazine en andere autoorganizaties voorspelden terug een stijging voor het volgende jaar, maar er was opnieuw een daling van het aantal autoongelukken van 4.60 % in 1983.

Om een extra argument te leveren dat de stijging van de Quality of Life index van 1981 tot 1983 wel degelijk beïnvloed werd door de groep Yogische Vliegers in Iowa vergeleek men de cijfers van de V.S. in het algemeen met de cijfers van Iowa. Eén lichtbron kan dan wel de hele kamer verlichten (of een heel land), maar de intensiteit van het licht zal nog altijd het sterkste zijn vlakbij de lichtbron. Men voorspelde dus een sterkere verbetering voor Iowa dan voor de V.S. in het algemeen, een voorspelling die bevestigd werd door de cijfers.Ref.Social Science Perspectives Journal, (2 (4), 127-146)