Onderzoek 8: Verbeterde levenskwaliteit in de V.S. staat Rhode Island door Yogisch Vliegen

In dit experiment voorspelde men publiek op voorhand dat men een significant effect ging creëren op de algemene kwaliteit van het leven voor de hele staat Rhode Island in de V.S., een staat met 750.000 inwoners, in de zomer van 1978 en gedurende 2 jaar daarna, in vergelijking met vroegere trends in de staat zelf en in vergelijking met de staat Delaware, die als controle gekozen werd omdat de demografische variabelen zeer vergelijkbaar zijn.

Om toeval en alternatieve verklaringen voor het effect uit te sluiten voorspelden ze op voorhand dat verschillende variabelen tegelijkertijd zouden verbeteren: Misdaad, overlijdens, fatale autoongelukken, werkloosheid, vervuiling (luchtkwaliteit), Alcoholverkoop en sigarettenverkoop. Ze verkregen hun data van alle betrokken regeringsinstanties. Al deze verschillende variabelen werden in één statistiek samengebracht die men de Quality of Life index noemde.

Toen het project starte werden 300 Transcendente Meditatieleraren naar de staat gebracht die ook de TM Sidhi en Yogisch Vliegen training gevolgd hadden. Zij beoefenden samen het Yogisch Vliegen om het onmiddelijk effect te creëren, en begonnen zo veel mogelijk mensen de TM techniek aan te leren (gratis) om zo het lange termijn effect te creëren.

Op het einde van het project bekeken de wetenschappers de data, en vonden dat er een uiterst significante verbetering plaatsvond in de zomer van 1978 tegenover de 5 jaren daarvoor. In de jaren daarvoor schommelde de Quality of Life index fell op en neer, maar de algemene trend was een continue verslechtering (gemiddeld -0,42) Tijdens de experimentele periode sprong de index naar +1,5 (p<.01) en bleef gedurende de volgende twee jaar gemiddeld op +0,7. (p<.01) In controlestaat Delaware werd geen verbetering opgemerkt. (click op grafiek om te vergroten)

Hoe significant de verbetering juist was blijkt uit een meer grondige analyse van de individuele variabelen, sommige die voorspelt waren, maar ook nog enkele andere die later onderzocht werden:

Zelfmoorden : daalde met 42% tegenover het zomerkwartaal het jaar daarvoor, de grootste daling gedurende de 5 jaar die men onderzocht heeft.
Echtscheidingen: daalde met 7.7%, de grootste daling gedurende de 5 jaar die men onderzocht heeft.
Fatale autoongelukken: Steeg met 18% per jaar gedurende de 5 jaar ervoor, maar daalde met 54% tijdens de zomer van ’78. De eerste daling ooit genoteerd.
Moord: Continue stijging gedurdende de 5 jaar ervoor, maar een daling van 49% gedurende de zomer van ’78 in vergelijking met de zomer het jaar ervoor.
Zware misdaad: Daalde met 22% tegenover het jaar ervoor, grootste daling ooit genoteerd.
Auto diefstallen: Laagste aantal diefstallen ooit genoteerd voor een July-augustus periode, en grootste daling ooit genoteerd
Bier en sigarettenverkoop: Eerste daling ooit tijdens de zomer van ’78.
totale tewerkstelling: bereikte een recordniveau in de zomer van ’78
Vervuiling (Carbon Monoxide and Ozone violation days): grootste daling ooit genoteerd
Weer : De zomer van 1978 was de zonnigste zomer in 30 jaar. (warm weer is normaal gecorreleerd met een stijging in misdaad.Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987. Collected papers vol 4,321 pp. 2521-2531

Onderzoek 12: Daling van Misdaad in New Delhi, India

Van november 1980 tot april 1981 was er een bijeenkomst van Yogische Vliegers die groot genoeg was om alle 6 miljoen inwoners van New Delhi te beïnvloeden (245 Yogische vliegers nodig volgens de formule van vierkantswortel van 1%). Men vroeg dus de misdaadstatistieken op van de lokale politiediensten en keek of er een verandering plaatsvond in het aantal misdaden, zoals op voorhand voorspeld. Gedurende de 5 maanden van het experiment daalde het aantal misdaden met 11%. (p<.0001, wat is een p-waarde?) Statistieken van de 5 jaren daarvoor toonde een maximale daling van 1% gedurende dezelfde periode. Er werd naar mogelijke alternatieve verklaringen gezocht maar geen werden gevonden.Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987, Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, no. 326, pp 2583-2588

Onderzoek 17: Daling van Misdaad in Puerto Rico door Yogisch Vliegen

In 1984 kwam er een mogelijkheid voor een experiment in Puerto Rico. 185 Yogische Vliegers, genoeg om een invloed te creëren voor alle 3.4 miljoen inwoners van Puerto Rico, werden opgetraind in een lokale Transcendente Meditatie academie, en bleven samen hun TM, TM sidhi programma en Yogisch Vliegen beoefenen van april tot july 1984, alhoewel ze in mei maar 80% van het minimum aantal hadden, en Juni maar 60%. Een analyse van de misdaad cijfers toonde niettemin een significante daling van de misdaadcijfers over heel het land vanaf april, (p<.025) en terug een stijging vanaf july. (p<.025)Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987, Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol. 4, no. 334, pp. 2679-2687

Onderzoek 18: Verbetering van kwaliteit van leven in Israël en vermindering van geweld in Libanon

Van alle onderzoeken rond het Maharishi-effect is dit wellicht nog steeds het meest indrukwekkende. Deze studie was mogelijk dankzij een gulle bijdrage van William Ellinghaus, op dat moment algemeen directeur van Telecomgigant AT&T.

Een groep wetenschappers organiseerde een prospectieve studie tijdens de zomer van 1983 in Jeruzalem.  Volgens de formule, vierkantswortel van 1% van de bevolking, zouden er 65 Yogische Vliegers nodig zijn om een invloed voor Jeruzalem te creëren, 121 voor heel Israël, en 192 voor Israël en Libanon samen.

Voorspellingen werden vastgelegd  bij een onafhankelijke groep wetenschappers: Als de groep van Yogische Vliegers groot genoeg is zouden er volgende meetbare effecten plaatsvinden:

In Jeruzalem
1. Misdaad: Daling van het totaal aantal misdaden per dag. Bron: Sociale Afdeling Onderzoek van de Israëlische politie.
2. Auto-ongelukken: Daling van het totale aantal per dag met persoonlijk letsel. Bron: stadsauthoriteiten van Jeruzalem
3. Branden: Daling van het totaal aantal gebeurtenissen waarop de brandweer antwoordde per dag. Bron: stadsauthoriteiten van Jeruzalem
In Israël
4. Misdaad: Daling van het aantal misdaden per dag (met uitzondering van Jeruzalem), Bron:  Israëlische politie
5. Financiële markt: Stijging van de Tel Aviv Stock Exchange aandelen
6. Nationale stemming: Betere affectieve toon van het meest prominente verhaal (foto verhaal van de voorpagina) van de Jeruzalem Post, volgens een onafhankelijke score van 1 (zeer negatief, onaangenaam) tot 7 (zeer positief, opbeurend). Scoren was blind en gebruikt de gemiddelde scores van twee verschillende beoordelaars onafhankelijk van het project (Israëlische studenten)
Libanon
7. Oorlogsstlachtoffers: Daling van het aantal militaire en burgerslachtoffers als gevolg van het Libanese conflict, zoals gerapporteerd in de grote dagelijkse Israëlische kranten, de International Herald Tribune en de BBC World Service.
8. Oorlogsintensiteit: Verbetering op een schaal van de intensiteit van de vijandelijkheden in Libanon elke dag, zoals vermeld in nieuwsberichten in de Jeruzalem Post. De 5-punts schaal varieerde van 0 (geen melding van gevechten) tot 4 (volledige oorlog). De rating werd blind gedaan met betrekking tot data en gebeurtenissen en de analyse gebruikte het gemiddelde van drieonafhankelijke beoordelaars die zich niet bewust waren van het doel van het experiment.

Het doel van het experiment was om een constante groep van 200 deelnemers te creëren gedurende de twee maanden van het experiment van 1 augustus tot 30 september 1983, maar omdat de groep van Yogische Vliegers volledig uit vrijwilligers bestond, bleek dit praktisch niet haalbaar te zijn. Sommige konden maar een paar weken blijven en moesten dan terug naar hun werk of studies. Het gevolg was dat de aantallen Yogische Vliegers fel fluctueerde over de 8 weken van de studie. Hier is een grafiek van het aantal Yogische Vliegers. (men spreekt hier over MTUF, wat staat voor Maharishi Technology of the Unified Field).

Maar deze fluctuaties bleken uiteindelijk een enorme meevaller te zijn voor de onderzoekers. Gezien ze dagelijkse data hadden van al hun 8 variabelen, konden ze ook een dagelijkse grafiek maken van hoe zij fluctueerden, en kijken of er een statistische correlatie kon gemaakt worden tussen het aantal Yogische Vliegers en de 8 variabelen onder toezicht. Alle acht werden volgens gangbare statistische methodes samengebracht in één index, en deze index werd dan uitgeplot over de 60 dagen van de studie. Toen de wetenschappers het resultaat zagen vielen ze bijna van hun stoel. Er was helemaal geen statistiek nodig om een correlatie te berekenen, de overeenkomst was zo duidelijk dat iedereen het met het blote oog kon zien. (r = -.57 p<.0001)

Normaal gezien, als men de fluctuaties  van 8 verschillende ongecorreleerde variabelen tegelijk zou plotten, zou de grafiek er vrij vlak moeten uitzien, omdat random fluctuaties elkaar meestal annuleren. Geen enkele investeerder met gezond verstand zou zijn aankoopbeslissingen op de beurs bazeren op het aantal branden in Jeruzalem. Als deze 8 samen zo sterk fluctueren (fluctuaties van -3 tot +3 standaarddeviaties zijn zeer uitzonderlijk, zeker als men spreekt over 8 onafhankelijke variabelen tegelijkertijd) dan moet er iets zijn dat alle 8 samen beïnvloed.

Het is alsof er iemand aan een licht dimmer staat en het in de ene richting en dan de andere draait, en dan vol verwondering kijkt hoe het licht meer of minder aangaat. In plaats van het licht spreken we hier over de kwaliteiten van het verenigd veld aan de bron van de gedachten van iedereen in Israël en Libanon. (zie kwaliteiten verenigd veld), die uiteindelijk neerkomen op éénheid en positiviteit. Diezelfde bron zorgt voor meer optimisme bij beleggers op de beurs, een sterker gevoel van verbondenheid met de medemens op het oorlogsveld in Libanon, zodat gewelddaden verminderen en er minder oorlogsslachtoffers zijn (van gemiddeld 24.5 doden per dag voor het experiment naar 1.5 per dag op dagen dat er genoeg vliegers waren om Libanon te beïnvloeden). Diezelfde bron zorgt ook voor meer optimisme bij de kranten, en voor meer harmonie en orde in de samenleving, zodat er minder ongelukken gebeuren.

Deze studie was zo indrukwekkend, vooral omdat alle data van volledig objectieve bronnen kwamen dat het resulteerde in één van de meest prestigieuze publicaties tot nu toe, in het Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no.4, Dec 1988, pp. 776-812. Het proces om het gepubliceerd te krijgen duurde niettemin 2 jaar lang, en de editor van het tijdschrift schreef er zelf een nota bij:

“The following article presents and tests a hypothesis that will strike most readers (myself included) as, to say the least, unorthodox…Yet the hypothesis seems logically derived from the initial premises, and its empirical testing seems competently executed. These are the standards to which manuscripts submitted for publication in this journal are normally submitted.”

 

Onderzoek 18: Daling van misdaad en sterftegevallen in Manilla, Filipijnen

In Dec 1979 besloot een zakenman in Manilla om een groep van Yogische Vliegers te creëren onder werknemers van zijn bedrijf. Werknemers konden als deel van hun werkuren s’morgens en s’avonds het TM, TM sidhi programma en Yogisch Vliegen beoefenen. Dus werd er besloten om een nieuw experiment te organiseren, met voorspelling op voorhand dat misdaad en het aantal sterftegevallen in zowel Manilla als in de Filipijnen als geheel significant zou dalen. Het aantal Yogische Vliegers dat deelnam aan het experiment was 400, wat meer was dan wat nodig was voor alleen Manilla (300) maar minder dan wat nodig was voor de Filipijnen als geheel (750). Daarom besloot men een index te maken met de cijfers van beide.

Wat interessant was aan dit experiment was dat de groep opeens gevormd werd in dec 1979, maar dat, wegens omstandigheden, verschillende werknemers de locatie moesten verlaten en de groep gradueel smaller werd gedurende de komende 2 jaar, tot ongeveer de helft nog overbleef tegen het einde van de studie in dec 1981. Toen men de cijfers van de Index bekeek, bleek er een sifnificante daling in het aantal misdaden en sterftegevallen in dec 1979 (p<.025), en dan een graduele stijging tot aan dec 1981, die de daling van het aantal Yogische Vliegers vrij nauwkeurig bleek te volgen. (p<.001).Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987,Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 5, no. 401, pp. 3151-3171

Onderzoek 19: Daling van misdaad in Manilla, Filipijnen (1984)

In 1984 werd er van de regering uit een groot project georganiseerd om Transcendente Meditatie naar verschillende scholen en gevangenissen in de Filipijnen te brengen. 1500 Transcendente Meditatieleraren (die ook de TM sidhi en Yogisch Vliegen training gevolgd hadden) reisden naar de Filipijnen om deel te nemen aan het project, en dit vormde een mooie kans voor een nieuw experiment. De Yogische vliegers waren verspreid over het land en er was geen mogelijkheid om één groep te vormen die groot genoeg was om de invloed voor heel de Filipijnen te creëren. De groep was echter wel groot genoeg om Manilla te beïnvloeden. Dus werd er op voorhand voorspeld dat de misdaad in Manilla zou dalen gedurende de experimentele periode van  17 augustus 1984 tot 24 januari 1985, 114 weken in totaal. Volgens Time Series Analysis van de data van de lokale politie daalde de misdaad gedurende die 114 weken met gemiddeld 12,1% (p<.005).

Deze studie werd samen met eerdere studies in Manilla, New Delhi, Puerto Rico en Rhode Island, aanvaard voor publicatie in 1987 in The journal of Mind and Behaviour. Elk van deze 5 studies toonde een uitzonderlijk effect aan op de misdaad, telkens op voorhand voorspeld, in 4 totaal verschillende gebieden rond de wereld. De gezamelijke kans dat zulk een uitzonderlijke daling van misdaad zich 5 keer kon voordoen per toeval was kleiner dan één in één miljoen (p<.000001). De editor van het tijdschrift plaatste een nota bij de publicatie:

“I Decided to publish. The theory being proposed was a complete departure from the norm in either psychology or sociology, but this was a study well-done. The statistical evidence was persuasive. What I had to consider is that judging new ideas in any scientific field is an extremely delicate task. On the one hand, you never want to propound errors. On the other hand, you need to keep the field open for innovation and progress. I’m afraid that many times, new ideas don’t lose out on their merits. They lose out because established people in the field don’t want to see their power eroded by new ideas which threaten their expertise and authority. In any event, Michael Dillbeck [de auteur van de studie] had written a strong paper with solid evidence. I didn’t see how I could deny that paper publication.” 

Onderzoek 24: Hogere Kwaliteit van leven in de V.S. (1960-1983)

De Transcendente Meditatie organisatie richtte in 1973 een eigen universiteit op, die in 1975 een universiteitscampus van een andere private onderwijsinstelling overkocht in het dorpje Fairfield in de staat Iowa in de V.S. Rond deze universiteit begon een gemeensshap te groeien van Yogische Vliegers, mensen die vanuit heel Amerika naar dit kleine dorpje verhuisden om samen in één groep hun TM, TM sidhi programme en Yogisch Vliegen te kunnen beoefenen. Vanaf het begin van de jaren ’80 was deze groep zo groot dat de invloed, in combinatie met de miljoenen individuele TM beoefenaars, groot genoeg was om iedereen in de V.S. te bereiken (1520 Yogische Vliegers volgens de vierkantswortel van 1% formule).

Om dit te testen stelden onderzoekers een index van Quality of Life samen uit verschillende variabelen die normaal gezien ongecorreleerd zijn met elkaar, en bekeken ze of de TM en Yogisch Vliegen beoefening een merkbare invloed kon uitmaken op deze index. In de index zaten volgende 12 sociale variabelen verwerkt:

 1. Aantal misdaden
 2. Aantal civiele rechtzaken
 3. Aantal besmettelijke ziekten
 4. Aantal kindersterftes
 5. Aantal zelfmoorden
 6. Aantal sigaretten per capita
 7. Alcohol consumptie per capita
 8. Bruto Nationaal Product per capita
 9. Aantal patent applicaties
 10. Aantal diplomas uitgereikt per capita
 11. Aantal echtscheidingen
 12. Aantal fatale verkeersongevallen
Deze cijfers geven elks een aspect van de kwaliteit van het leven weer, veiligheid, gezondheid, economie, creativiteit, harmonie tussen de mensen enzovoort.
Er werd ook voorspeld dat al deze 12 positief beïnvloed zouden worden door het Maharishi-effect, gezien ze allemaal dezelfde bron hebben, het menselijk denken, en aan deze bron ook beïnvloed worden.
Toen men de index berekende en uitplotte over 23 jaar, van 1960 tot 1983, zag deze er als volgt uit.
Men kan een duidelijke dalende trend merken tot in 1975, en dan terug een stijging.
Daarna berekende de onderzoekers een Maharishi-effect index, gebaseerd op het aantal TM beoefenaars in heel de V.S. die het effect creëren via het 1% effect, en de groep van Yogische Vliegers in Fairfield die het exponentieel effect creëren. Deze index, geplot over de qaulity of like index zag er als volgt uit:

De ommekeer in de quality of life index blijkt samen te vallen met een grote stijging van het aantal TM beoefenaars in de V.S. Maar de correlatie tussen het aantal Yogische vliegers in Fairfield, verantwoordelijk voor de sterke stijging van de Maharishi effect index vanaf 1980, en de quality of Life index blijkt veel sterker te zijn. (p<.0001). Uit een causale statistische analyse van de cijfers kon men met zeer grote zekerheid zeggen dat de stijging van de Maharishi-effect index aan de oorzaak van de stijging van de Quality of Life index lag (p<.0001). Van 1981 tot 1983 kon volgens de statistische berekeningen 86% van de stijging van de Quality of Life index toegeschreven worden aan het Maharishi-effect.

Als we naar de twaalf variabelen kijken krijgen we een beter idee wat deze significante stijging van de quality of life index juist betekent, van de 12 variabelen was er in 11 een signifcicante verbetering merkbaar (alleen het aantal zelfmoorden verbeterde niet) en in 7 verschillende variabelen werden er zelfs records geboekt.

Misdaad: Van 1981 tot 1983, daalde het aantal misdaden drie jaren op rij, iets wat nog nooit was gebeurd (-0.78% in ’81, -4.3% in ’82, and -7.6% in ’83). Dit kwam neer op 1.300.000 minder misdaden in 1982 en 1983, hoofdzakelijk gecreëerd door 1600 Yogische Vliegers.

Civiele rechtzaken: een mate van harmonie in het collectief bewustzijn, men gaat alleen naar een rechtzaak als alle amicale methodes om conflict op te lossen falen. Het aantal daalde met 7.6 % in 1982 en nog eens 11.5 % in ’83, om tot het laagste aantal ooit genoteerd te komen.

Besmettelijke ziekten: Daalde met 4.23% in ’82 en met 7.02 % in ‘83 (sterkste daling in 16 jaar)

sigaretten verbruik : Daalde met 1.90 % in ’82 en 6.26 % in ’83 (grootste daling in de 23 jaar van het onderzoek.)

Alcohol verbruik: Daalde met 3.52 % in ’82 en 2.64 % in ‘83. (tweede en derde grootste dalingen in 23 jaar)

Aantal diplomas uitgereitk: steeg lichtjes (0.31% and 0.98%) na daling de vijf jaar daarvoor

Echtscheidingen Daalde 4.46 % in 1982 (een daling 3 keer groter dan het vorige record dat 21 jaar eerder gezet werd) en opnieuw 0.18 % in 1983 (de enige keer dat het aantal echtscheidingen 2 jaar op rij daalde)

Dodelijke ongelukken: Daalde 10.95 % in 1982 (grootste daling ooit, buiten 1975, toen de 55 mph snelheidslimiet in de V.S. werd ingevoerd). Het prominent magazine Motor Trend schreef eind 1982:

Everyone loves a mistery, and the sudden 10% drop in 1982 highway fatalities has created a good one. Various sources postulate reasons for the decline…but the fact is, nobody knows why”

Het magazine en andere autoorganizaties voorspelden terug een stijging voor het volgende jaar, maar er was opnieuw een daling van het aantal autoongelukken van 4.60 % in 1983.

Om een extra argument te leveren dat de stijging van de Quality of Life index van 1981 tot 1983 wel degelijk beïnvloed werd door de groep Yogische Vliegers in Iowa vergeleek men de cijfers van de V.S. in het algemeen met de cijfers van Iowa. Eén lichtbron kan dan wel de hele kamer verlichten (of een heel land), maar de intensiteit van het licht zal nog altijd het sterkste zijn vlakbij de lichtbron. Men voorspelde dus een sterkere verbetering voor Iowa dan voor de V.S. in het algemeen, een voorspelling die bevestigd werd door de cijfers.Ref.Social Science Perspectives Journal, (2 (4), 127-146)

Onderzoek 33: Daling van Misdaad in Merseyside, Engeland

In 1988 was Merseyside, en stad met 1.5 miljoen inwoners, de derde meest misdadige metropool van Engeland, dus toen een groep Yogische Vliegers in maart van dat jaar op televisie voorspelden dat ze de misdaad significant gingen doen dalen namen niet al te veel mensen ze serieus. Een paar honderd yogische Vliegers hadden een kleine gemeenschap gevormd in het dorpje Skelmersdale in de buurt van Merseyside. De bedoeling was om samen te kunnen wonen en samen hun TM, TM sidhi en Yogisch Vliegen te kunnen beoefenen.

In maart 1988 hadden ze een hal gebouwd die hun toeliet om dit te doen, en was de groep gegroeid tot 120 regelmatige Yogische Vliegers, theoretisch groot genoeg om een invloed te creëren voor heel Merseyside. Al deze Yogische Vliegers waren gewone dagdagelijkse mensen, met hun job en huishouden, maar twee keer per dag, voor en na het werk, kwamen ze samen om de invloed te creëren, voor zichzelf en voor hun omgeving.

De grafiek van het aantal misdaden over de volgende 5 jaar ziet er als volgt uit.

In tegenstelling tot de stijgende misdaad trends in zowel de grote metropolische steden als in Engeland in het algemeen, daalde het aantal misdaden in Merseyside significant (p<.00006). Na 5 jaar had Merseyside de laagste misdaad in heel Engeland. De Misdaad was gedaald met 45% tegenover zijn eigen trends, en met 60% tegenover nationale trends. Merseyside was de enige metropool waar de misdaad daalde.

Ook andere factoren begonnen te verbeteren. Het aantal zelfmoorden daalde ook tot het laagste in heel Engeland, en het aantal geweldadige of accidentele sterftegevallen was tegen 1992 het tweedelaagste van alle Metropolische districten. In 1985 ging slechts 40% van alle bezoekers naar Merseyside voor hun plezier, tegen 1990 groeide dit naar 80%.

Ook de economie in Merseyside ging er drastisch op vooruit. Waar de metropool eerder alleen achteruitgang kende werd het in het begin van de jaren 1990 een toonbeeld van economische vooruitgang. In 1995 verscheen er een artikel in een prominente krant, de Daily Mail, met de titel: “Merseyside is my heaven on earth”.

De onderzoekers berekenden dat de Yogische Vliegers in totaal 255.000 misdaden hadden voorkomen. De gemiddelde kost per misdaad was geschat op £5000 (geen rekening houdende met het menselijk leed), wat dus neerkwam op een totale bespraring aan de regering van £1.250.000.000.

Voor elk uur dat een Yogische Vlieger zijn ding deed, kwam dit neer op een besparing voor de lokale regering van £3000. Zelfs al zou men de Yogische Vliegers een respectabel salaris van £30 per uur betalen, dan nog liggen de kosten 99% lager dan de huidige kost van aanpak van misdaad, terwijl het duidelijk veel efficiënter is.

Dit is een voorbeeld van wat er mogelijk is in termen van kostenbesparing voor de regering, maar gezien de exponentiële groei van het effect met het aantal Yogische Vliegers, lang niet het beste voorbeeld. Dit was slechts een groep van 120 Yogische Vliegers. Een groep die 10 keer zo groot is zou 100 keer meer mensen kunnen beïnvloeden, zoals sommige andere studies hebben aangetoond. Dat wil zeggen dat de kost per gecreërde invloed nog 10 keer lager ligt.Ref.Journal of Psychology, Crime & Law (1996, vol. 2, pp. 165-174), Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol 6, 488, pp 4079-4085

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D20-IncrPositivMidEastConfl-v1During the three-week period of the Taste of Utopia Assembly, compared to the three weeks before, there was a significant increase in positive events associated with the Middle East conflict in Lebanon, as principally seen in the rapid evolution of an agreement on a national security plan. In the three weeks after the Assembly the situation quickly deteriorated. Control data from the previous year showed that the specific time of year of the Assembly was not associated with improved conditions in this conflict.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers (Vol. 4, 1989, pp. 2730–2762)

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D19-Incr-Positiv-Intl-ConflDuring the three-week period of the Taste of Utopia Assembly, compared to the three-week period before the Assembly, the balance of negativity to positivity in events pertaining to international conflicts in the trouble-spot areas of the world shifted significantly towards increased positivity, as indicated by content analysis of the news. In the three-week period after the Assembly the balance of events reverted towards the previous condition of increased negativity. Such trends were not found during the same time the previous year.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers (Vol. 4, 1989, pp. 2730–2762)

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D18-Decreasd-Terrorism-(GloThere was a significant decrease in fatalities and injuries due to international terrorism during the periods of three assemblies approaching or exceeding 7,000 experts in the Transcendental Meditation Sidhi Programme (the square root of one per cent of the world’s population at the time), as indicated by time series analysis of an independent data bank.Ref.Journal of Offender Rehabilitation 36: 283–302, 2003

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D17-Redc-Intl-Conflict-(Glo

During the periods of three assemblies approaching or exceeding 7,000 experts in the Transcendental Meditation Sidhi Programme (the square root of one per cent of the world’s population at the time), there was a significant decrease in international conflict worldwide.Ref.Journal of Offender Rehabilitation 36: 283–302, 2003

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D16-Soviet-Actions-to-US

During periods from 1979 to 1986 when the size of a group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme in the United States was larger than 1,700, creating the strongest influence of the Maharishi Effect in the United States, there was a significant increase of positivity of actions of the Soviet Union towards the United States. This result, found by time series analysis of an independent data bank, was independent of the effect of US actions towards the Soviet Union.Ref.Proceedings of the American Statistical Association, Social Statistics Section, pp. 297–302. Alexandria, VA: American Statistical Association, 1990

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D15-US-Actions-to-Soviet-UAs indicated by time series analysis of an independent data bank, during periods from 1979 to 1986 when the size of a group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme in the United States was larger than the square root of one per cent of the US population (a little over 1,500 at the time), there was a significant increase in the positivity of actions of the United States towards the Soviet Union, compared to periods when the size of the group was below 1,500.Ref.Proceedings of the American Statistical Association, Social Statistics Section, pp. 297–302. Alexandria, VA: American Statistical Association, 1990

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D14-Reduced-Domes_Intl-ConDuring periods when a large group was participating in the Transcendental Meditation Sidhi Programme, there was a significant drop in war intensity and war deaths in the neighbouring Middle East conflict.Ref.Journal of Conflict Resolution 32: 776–812, 1988

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D13-Increased-Progress-PDuring periods in 1983–1985 when groups of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme of sufficient size were established, there was a significant increase in progress towards peace in the Middle East, as measured by an index comprising increased cooperation, reduced level of conflict, reduced war fatalities, and reduced war injuries.Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17: 285–338, 2005

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D12-Reduction-of-Armed-Con-v1

There was a significant decrease in degree of conflict, war fatalities, and war injuries in the Middle East during periods in 1983–1985 when groups of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme of sufficient size were established.Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17: 285–338, 2005

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D11-Reduced-Hostil_Inc-CoopDuring Maharishi’s World Peace Project of October–December 1978, groups of experts in Maharishi’s TM-Sidhi Yogic Flying Programme went to the world’s regional trouble spots in Southeast Asia, the Middle East, southern Africa and Central America. Time series analysis of data from an independent data bank showed that during the period of the project there was a significant worldwide decrease in international hostile acts and verbal hostility, and an increase in cooperative events; this global effect was due to the fact that the primary international conflict areas were being influenced locally by the groups of experts in the TM-Sidhi Programme.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers, Vol. 4: 2532–2548, 1989

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D10-Red-Region-Confl_Prog-During Maharishi’s World Peace Project of October–December 1978, experts in Maharishi’s TM-Sidhi Programme went to the world’s regional trouble spots in Southeast Asia, the Middle East, southern Africa and Central America to create a calming influence through the group practice of Yogic Flying. During this time period, in comparison to a baseline period prior to the project,  analysis of data from an independent data bank showed reduced hostile acts and increased cooperative events in those areas and among nations involved in these conflicts.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers, Vol. 4: 2532–2548, 1989

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G19-More-Pos-Intl-Economy

Time series analysis indicated that during three assemblies approaching or exceeding 7,000 experts in the Transcendental Meditation Sidhi Programme (the square root of one per cent of the world’s population at that time), there was a significant increase in the World Index of international stock prices, indicating improved confidence in the world economy. During control periods at the same time of year in the five years prior to these assemblies, there was no significant change in the World Index.Ref.‘Time series impact assessment analysis of reduced international conflict and terrorism: Effects of large assemblies of participants in the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program’. Paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Atlanta, Georgia, August 1989

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G18-Imp-Intl-Econ-TrendsDuring the three-week period of an assembly participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme numbering more than the square root of one per cent of the world’s population, international economic trends improved compared to the combined periods before and after the assembly, as measured by the World Index of international stock prices.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers, Volume 4: 2730–2762, 1989

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G17-Incr-Positivity_Head-St-v1During the three-week period of an assembly of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme numbering more than the square root of one per cent of the world’s population, content analysis of news reports indicated more positive statements and actions of heads of state throughout the world and greater national and international support for their policies and leadership.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers, Volume 4: 2730–2762, 1989

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G16-Incr-Natl-Approv-Head-SIncreased approval ratings for the U.S. head of state were found when a large group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme was established. This effect was replicated during three presidential administrations.Ref.‘Transforming political institutions through individual and collective consciousness: The Maharishi Effect and government’. Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Washington, D.C., August 1997

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G15-Decr-Inflation_Unemp_

During periods when the size of a group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme in the USA exceeded the square root of one per cent of the national populations of the USA and Canada together (between 1,500 and 1,700), the sum of the Canadian monthly inflation and unemployment rates declined significantly, as indicated by time series analysis.Ref.Proceedings of the Business and Economics Statistics Section of the American Statistical Association (Alexandria, Virginia: American Statistical Association): 799–804, 1987; Modern Science and Vedic Science 4: 3–41, 1990

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G14-Decr-Inflation_Unemp_

During periods when the size of a group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme exceeded the square root of one per cent of the national population (approximately 1500), the sum of the U.S. monthly inflation and unemployment rates declined significantly, as indicated by time series analysis.Ref.Proceedings of the Business and Economics Statistics Section of the American Statistical Association (Alexandria, Virginia: American Statistical Association): 799–804, 1987; Modern Science and Vedic Science 4: 3–41, 1990

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G13-Imp-Behav-Qual-Life_CAN

During periods when the size of a group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme in the USA exceeded the square root of one per cent of the national populations of the USA and Canada together, there was a significant improvement in a comprehensive quality of life index comprising behavioural variables (reduction in the total of homicides, suicides, motor vehicle fatalities, and cigarette consumption), controlling for changes in national economic trends (unemployment).Ref.Proceedings of the Social Statistics Section of the American Statistical Association (Alexandria, Virginia: American Statistical Association): 38–43, 1996

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G12-Imp-Behav-Qual-Life_USADuring periods when the size of a group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme exceeded the square root of one per cent of the national population, there was a significant improvement in a comprehensive quality of life index comprising behavioural variables (reduction in the total of homicides, suicides, motor vehicle fatalities, deaths due to other accidents, notifiable diseases, alcohol consumption, and cigarette consumption), controlling for changes in national economic trends (unemployment).Ref.Proceedings of the Social Statistics Section of the American Statistical Association (Alexandria, Virginia: American Statistical Association): 38–43, 1996

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G11-Imp-Qual-National-LifeQuality of life in Israel improved significantly, as measured by an index comprising decreased crime, increased Tel Aviv Stock Exchange index, and improved national mood (analysis of daily news), when a large group was participating in the Transcendental Meditation Sidhi Programme in Jerusalem.Ref.Journal of Conflict Resolution 32: 776–812, 1988

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G10-Decreased-Fatalities_Na-v1Weekly fatalities (homicides, suicides, and auto accidents) decreased significantly in the United States and in Canada during periods when the size of a group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme exceeded the square root of one per cent of the national populations.Ref.Social Indicators Research 22: 399–418, 1990; Psychological Reports 76: 1171–1193, 1995

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G9-Decr-TF,-CR,-Unem-in-StTime series transfer function analysis indicated that monthly rates of traffic fatalities, crime, and unemployment decreased significantly after a permanent large group of participants in the TM-Sidhi Programme was established at Maharishi International University (now Maharishi University of Management) in the state of Iowa, USA.Ref. Abstracts International 51(12): 6155B, 1991

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G8-Imp-Qual-Life-in-a-State-v1Quality of life improved in the State of Rhode Island, in comparison to a control state, during periods in which groups of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme were established. Quality of life was measured by improvement in a comprehensive index that includes crime, auto accidents, motor vehicle fatalities, deaths due to other causes, alcoholic beverage consumption, cigarette consumption, unemployment, and pollution.Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G7-Decr-Crime-in-Capital-D-v1

During periods in which large groups of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme were established, crime totals decreased significantly in the Union Territory of Delhi (India) and in Metro Manila (Philippines).Ref.The Journal of Mind and Behavior 8: 67–104, 1987

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G6-Imp-Qual-Life-National

Improved quality of life, as measured by an index comprising reduced emergency psychiatric calls, reduced trauma, fewer complaints against police, and fewer accidental deaths, was found when a large group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme was established.Ref.‘Transforming political institutions through individual and collective consciousness: The Maharishi Effect and government’. Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Washington, DC, August 1997

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G5-Decr-Violent-Crime_Natl

Violent crime in Washington, DC, decreased significantly when a large group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme was established during an eight-week National Demonstration Project. As the size of the group increased, the reduction of violent crime also increased, reaching a 23% reduction by week 8.Ref.Social Indicators Research 47: 153–201, 1999

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G4-Imp-Qual-City-LifeThe quality of life in Jerusalem, as assessed by an index measuring reduced crime, reduced automobile accidents, and reduced fires, improved immediately during periods when a large group was participating in the Transcendental Meditation Sidhi Programme in the city.Ref.Journal of Conflict Resolution 32: 776–812, 1988

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

G3-Decr-Metro-Crime_MerseyMetropolitan Merseyside, England, showed decreased crime when the number of group participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme in an adjacent community reached the square root of one per cent of the metropolitan area.Ref.Psychology, Crime, and Law 2: 165–174, 1996

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D21-Impr-Soviet-US-Relatn

During periods from 1979 to 1986 when the size of a group of participants in the Transcendental Meditation Sidhi Programme in the United States was larger than 1,700, creating the strongest influence of the Maharishi Effect in the United States, there was a significant increase of positivity of actions of the Soviet Union towards the United States, as shown by the left bar. As indicated by the right bar, during the specific periods of several assemblies in North America and in Europe that approached or exceeded the square root of one per cent of the world’s population, about 7,000 at the time, there was an even greater increase in positivity of actions of the Soviet Union towards the United States. The study, using time series analysis of an independent data bank, the Zürich Project on East-West Relations, confirmed that this influence of increased positivity was independent of the actions of the US towards the Soviet Union and independent of changes in Soviet leadership. In addition, during periods when the size of the group in the United States was sufficient to create the Maharishi Effect in the US, the behaviour of the United States towards the Soviet Union also became more positive.Ref.Proceedings of the American Statistical Association, Social Statistics Section, pp. 297–302. Alexandria, VA: American Statistical Association, 1990. (2) ‘U.S.–Soviet relations and the Maharishi Effect: A time series analysis.’ Paper presented at the Annual Meeting of the American Statistical Association, Social Statistics Section, Atlanta, Georgia, August 1991

Onderzoek sociale effecten Yogisch Vliegen

D22-Israel-QOL-with-controls-v1This paper reported a follow-up analysis of time series analysis findings previously published in the Journal of Conflict Resolution (1988) which had indicated that during periods in August and September 1983 when the size of a group of experts in the TM-Sidhi Programme of Yogic Flying in Israel was large, there was a significant improvement on multiple indicators of quality of life in Israel, and reduced conflict in Lebanon. The present paper is a response to questions about possible alternative hypotheses in the form of other cultural, military, and political events in Israel and Lebanon during this period. An extensive reanalysis of the original data using time series analysis procedures found that the group practice of the TM and TM-Sidhi program (Maharishi Effect) continued to be statistically significant in its positive effect on overall quality of life, controlling for all the other hypothesized events. Moreover, the Maharishi Effect had a stronger influence on the quality of life index than any of the other events (religious holidays, pullout of the Israeli army from Lebanon, weekends, the vacation month of August, hot days (days over the median of maximum daily temperature) and the period following Prime Minister Begin’s resignation).Ref.Journal of Scientific Exploration 23: 193–166, 2009