GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 6. aug 2024 om 19:30, di, 20. aug 2024 om 19:30

Kies een andere stad

TM: Waarom wordt de bevolking afgeschrikt?

Reactie op artikel in De Morgen (1 juni 2013)

Sensationele titels doen kranten verkopen, dat weet iedereen. En wat is er nu sensationeler dan een voorpaginatitel “sekte infiltreert in het onderwijs”? We begrijpen dat iedereen zijn brood moet verdienen, ook de kranten, maar in dit geval heeft De Morgen (en enkele andere kranten die hun verhaal overnamen) toch wel een kans gemist. Mochten ze hun huiswerk iets beter gedaan  hebben dan hadden ze een nog veel sensationeler verhaal kunnen vinden, nl. hoe iets dat een echte verandering kan teweegbrengen wellicht opzettelijk wordt tegengehouden.

In feite kunnen we het heel eenvoudig stellen:

ofwel heeft De Morgen gelijk, en is de Transcendente Meditatietechniek effectief “kwakzalverij” en de organisatie een sekte, zoals zij beweren.

In dat geval hebben de volgende partijen het fout:

– de New York Times, die TM niet alleen ondersteunt, maar reeds 2005 “TM in scholen” zelfs bovenaan hun lijst van beste ideeën van het jaar plaatste. Ook CNN, BBC, Time, Newsweek en andere internationale media rapporteren regelmatig over de vele positieve effecten van TM.

– de Engelse regering, die sinds vorig jaar de Maharishi School in Engeland 100% financieel ondersteunt, en fondsen heeft voorzien om meerdere nieuwe Maharishi scholen te openen.

– het voltallige departement van onderwijs in San Francisco, die na een gedetailleerd wetenschappelijk experiment, uitgevoerd door de San Francisco Unified School District, Transcendente Meditatie in elke school in San Francisco wilt aanwenden.

– de Braziliaanse regering, die Transcendente Meditatie deel van het onderwijs wil maken in alle 38.000 publieke scholen van het land.

– meer dan 100 wetenschappelijke tijdschriften die de laatste 40 jaar 350 wetenschappelijke studies met positieve effecten van de TM-techniek hebben gepubliceerd, en waar geen enkele studie een negatief effect kon aantonen.

– de V.S. National Institutes of Health, het grootste onderzoekscentrum ter wereld op vlak van gezondheid, dat de laatste 20 jaar meer dan 25 miljoen USD heeft uitgegeven om TM onderzoek te ondersteunen.

– de American Heart Association  die onlangs een advies aan dokters publiceerde waarbij TM (als enige meditatietechniek) groen licht kreeg als klinische behandeling van hoge bloeddruk, omdat er voldoende wetenschappelijk bewijs bestaat dat het werkt. Dit advies spreekt drie van de vier kritische bronnen van het rapport waarop De Morgen haar conclusie baseert volledig tegen.

– Microsoft, dat in maart aankondigde alle schenkingen aan de David Lynch Foundation om TM in het onderwijs te ondersteunen, zal verdubbelen.

– het Pentagon, dat onlangs meer dan 2 miljoen USD uitgaf om een grootschalige studie rond het effect van TM op PTSD bij oorlogsveteranen te ondersteunen, na eerdere publicaties met bijzonder positieve effecten.

– tientallen wereldberoemde sterren die TM in het onderwijs publiek ondersteunen, waaronder Oprah, Dr. Oz, Clint Eastwood, Paul McCartney, Katy Perry, Gwyneth Paltrow, George Lucas, Hugh Jackman en nog vele anderen.

– en 55.000 Vlaamse Facebook fans. Eén ding kunnen we al met zekerheid zeggen: als TM dan een sekte zou zijn, is het op zijn minst de populairste sekte van het land.

Ofwel heeft De Morgen het fout en heeft TM wel degelijk positieve effecten.
In dat geval zouden, volgens al het wetenschappelijk onderzoek, mensen die de TM techniek leren de omgekeerde effecten krijgen van wat men zou verwachten bij een schadelijke sekte. TM beoefenaars merken immers een sterke daling van depressiesslaapproblemen, en angststoornissen, een sterke groei van zelfverwerkelijking (= meer voor jezelf kunnen denken), groter zelfvertrouwen, meer respect voor de opinie van anderen, betere relaties, en een betere gezondheid.

Waarom zou De Morgen dan zoiets zeggen?

Om hun spectaculaire titel “sekte infiltreert in het onderwijs” te kunnen rechtvaardigen verwijst De Morgen naar een dossier van het “Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties” (IACSSO). IACSSO heeft inderdaad de TM organisatie onderzocht, net zoals honderden andere organisaties, om te kijken of er mogelijke schadelijke of illegale praktijken konden gevonden worden. Een “dossier” hebben bij IACSSO wilt dus op zich niet veel  zeggen.

De Morgen vertelt er echter niet bij dat IACSSO, na 13 jaar onderzoek, geen enkel geval kon vinden waarbij iemand effectief schade had geleden als gevolg van het leren van de TM-techniek, er geen enkel geval van illegale praktijken werd gevonden, en ook  dat er bij TM-beoefenaars geen enkel van de typische kenmerken van sektes kon teruggevonden worden, zoals bijvoorbeeld indoctrinatie, vervreemding van familie en vrienden, enz. De waarheid is dat IACSSO helemaal niets kon vinden dat ook maar in de verste verte neigt naar schadelijke sektarische praktijken, ondanks het feit dat de TM organisatie al meer dan 50 jaar actief is en 6 miljoen mensen, inclusief 10.000 in België, de techniek tot nu toe geleerd hebben.

Alleen rond de waarde van het wetenschappelijk onderzoek kon IACSSO wat twijfel zaaien, maar dat konden ze alleen maar doen door 350 gepubliceerde TM onderzoeken die een positief effect tonen volledig te negeren en hun volledige conclusie enkel en alleen te baseren op vier kritische bronnen.

Welnu, geen enkele wetenschapper met een beetje gezond verstand zou een negatieve conclusie publiceren mocht 99% van de gevallen wel een positief resultaat tonen en 1% geen resultaat. Het feit dat IACSSO dit wel doet getuigt van niet veel objectiviteit.

Maar het gaat nog verder.  Bij drie van de vier bronnen waar IACSSO zijn advies op baseert hebben de auteurs, toeval of niet, nauwe banden met de farmaceutische industrie. Deze bronnen, inclusief een rapport van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, blijken allen verouderd, foutief of zelfs opzettelijk misleidend te zijn. We hebben een document voorbereid waarin we dit eenvoudig kunnen aantonen.  Op aanvraag kan u dit toegestuurd worden.

Good for health = Bad for business?

Het onderzoek rond TM bewijst eigenlijk dat het lichaam een zeer krachtig eigen helend vermogen heeft, en in staat is om zichzelf op natuurlijke wijze van een groot aantal lichamelijke en psychische aandoeningen te genezen, op voorwaarde dat we onszelf opnieuw  in contact kunnen brengen met onze eigen ware natuur. Dit is in essentie wat de ervaring van transcenderen is.

Het spreekt voor zich dat dit een serieuze impact kan hebben op de winst van de farmaceutische bedrijven. Uit zowel wetenschappelijk onderzoek als effectieve ervaringen van TM beoefenaars blijken immers significante verbeteringen, waardoor men veel minder of zelfs helemaal geen medicijnen meer nodig heeft voor ADHDDepressiesSlaapproblemenAngststoornissenHoge Bloeddruk, Cholesterol, Diabetes 2, en vele andere problemen.

Ook toonde grootschalige Amerikaanse en Canadese studies, waar de gezondheidsstatistieken van duizenden TM beoefenaars 5 tot 15 jaar werden opgevolgd, gemiddelde dalingen van ziekenhuisopnames en ziektekosten van 50%, en dalingen tot 78% bij oudere TM beoefenaars (ouder dan 65 jaar).

Een  daling van 78%  op ziektekosten, vooral bij oudere mensen bij wie de kosten het hoogst zijn, zou wonderen kunnen doen voor de staatskas en onze belastingen, en zou ook een serieuze impact hebben op de gezondheidsindustrie. Helaas leven we vandaag nog steeds in een wereld waar “good for health” neerkomt op “bad for business” voor de gezondheidsindustrie.

Waarom kost TM leren geld?

Een andere kritiek van De Morgen was dat deze techniek leren veel geld kost. Dit lijkt tegenstrijdig met ons vooropgestelde doel om een betere wereld te creëren. Als het zo goed zou werken, en we de mensheid echt willen helpen, waarom geven we het dan niet gewoon gratis weg?

Het antwoord is heel eenvoudig: “omdat het dan niet zou werken”.

Transcendente Meditatie werkt omdat een getrainde leraar de student persoonlijk naar de toestand van transcenderen kan leiden. Iedereen is anders en deze begeleiding is ook voor iedereen anders. Dit is waarom deze techniek niet zomaar in een boek of op het internet geplaatst kan worden. De boeken zijn er al duizenden jaren geweest, en toch is de ervaring van transcenderen verloren gegaan, omdat er geen leraren meer waren die de juiste formule hadden.

Met de juiste persoonlijke begeleiding zal iedereen kunnen transcenderen, vanaf de eerste paar zittingen. Als men deze ervaring een aantal keren gehad heeft, tijdens de 4 opeenvolgende dagen van de TM cursus, dan zit de ervaring in het geheugen gegrift en zal de geest bijna volledig automatisch naar die ervaring teruggaan. Dan wordt het effectief een volledig natuurlijk en moeiteloos proces. Af en toe is er dan alleen nog verdere begeleiding nodig door een TM leraar om dit natuurlijke proces te blijven verzekeren.

Als  TM correct beoefend wordt kan deze eenvoudige techniek effecten geven die men voor geen geld ter wereld kan kopen (jezelf zijn, geluk, gezondheid, intelligentie, enz.). Maar de persoonlijke begeleiding is noodzakelijk en dit vraagt tijd en geld.

De TM organisatie heeft 30 jaar lang de TM techniek ver onder haar eigen kostprijs aangeboden, soms zelfs bijna gratis, gewoon om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen, om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat het gewoon niet werkt:

1. De mensen konden TM niet appreciëren voor wat het echt was, als het te goedkoop was.
2. Er kwamen veel te veel flierefluiters, die wel onze tijd vraagden maar niet echt serieus waren rond regelmatige beoefening, en dan komen de effecten ook niet.
3. Er was geen geld om TM te promoten, dus we hadden een product dat echt mensen kon helpen, maar niemand wist dat het bestond.
4. De TM leraren konden er niet van overleven, en moesten ander werk gaan zoeken om financieel rond te komen.

Op een bepaald moment is er dus beslist om TM te gaan onderrichten aan onze daadwerkelijke kostprijs. Zelfs dan nog verdient een TM-leraar op dit moment nog steeds minder per effectief gewerkt uur dan een kinesist of een kapper, en is de TM-organisatie nog steeds een vereniging zonder winstoogmerk. .

De vraag moet dus niet zijn waarom TM een zekere kostprijs heeftDe vraag moet zijn waarom een methode waarvan er al 40 jaar wetenschappelijk bewijs bestaat dat het werkt om de echte oorzaak van vele problemen op te lossen, niet wordt terugbetaald door de ziekenfondsen. En dit terwijl medicijnen die meestal alleen maar de symptomen kunnen onderdrukken, met dan dikwijls nog allerlei schadelijke neveneffecten, wel op grote schaal worden terugbetaald.

Komt dit door onwetendheid van de Belgische politici, of opnieuw de lobby van een industrie die achter de schermen hun belangen wilt veilig stellen?

Wij geloven dat uiteindelijk iedereen de mensheid wilt helpen, en wij willen de Koninklijke Academie van Geneeskunde of de farmaceutische industrie zeker niet beschuldigen van slechte wil. Er is echter wel een zekere arrogantie, een idee dat zij de top experten zijn, en als zij de oplossing niet hebben, het niet mogelijk is dat iemand anders die wel zou hebben, zelfs al spreken de feiten hun al 40 jaar tegen.

TM-organisatie stelt IACSSO in gebreke

Onze advocaat heeft de sektecommissie IACSSO enkele dagen geleden officieel in gebreke gesteld en duidelijk gemaakt dat elk aspect van hun advies foutief en zelfs onwettig is. Het wettelijk statuut van IACSSO laat hun alleen toe advies te geven over schadelijke sektarische organisaties. Gezien zij bij de TM-organisatie geen enkel geval van schade hebben kunnen aantonen, zijn ze hun boekje te buiten gegaan door eender welk advies te publiceren.

We geloven echter dat we beter misverstanden kunnen vermijden door gewoon zelf zoveel mogelijk informatie te geven over deze techniek.

We nodigen iedereen uit om gewoon voor zichzelf te ontdekken wat TM  precies is.  Dat kan hier op deze website. Wij willen u ook uitnodigen om eens  langs te komen op één van de gratis en vrijblijvende introductielezingen in onze lokale TM-centra. U kan er nog meer informatie krijgen over de techniek, antwoord krijgen op al uw vragen en de lokale TM-leraren leren kennen. Voor de data van deze bijeenkomsten, of de contactgegevens van de lokale TM-leraar, selecteert u het TM-centrum in uw buurt via deze link.

Als er nog vragen of reacties zijn dan vernemen we die graag via info@transcendentemediatie.be

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 3. sep 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 17. sep 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map