Onderzoek 1: 1% effect in 11 steden in de V.S.

In 1972 waren er een aantal steden in de V.S. waar 1 % van de bevolking de Transcendente Meditatie techniek geleerd had. Bij 11 zulke steden nam telkens een stad in de buurt met vergelijkbare demografische variabelen, (geografische locatie, populatie en studentenpopulatie) maar waar nog geen 1% van de bevolking TM geleerd had. Deze diende als controle stad. Daarna werden de misdaad statistieken van de FBI opgevraagd en vergeleken

 Uit de statistieken bleek dat er bij de 1% steden (volle lijn) een significante daling van misdaad was vanaf 1972, zowel tegenover de vroegere trends in de steden zelf, als tegenover de controle steden,(gebroken lijn). Er was een daling in het aantal misdaden van 16,5%. (p<.001). Tegenover de misdaad trend van de V.S. in het algemeen was de daling nog groter, 18%.

Deze studie bleek echter niet perfect te zijn, omdat men al een verandering in de misdaadtrends van de 11 steden met 1% TM beoefenaars vanaf 1971 kon merken. (de misdaad stopt met stijgen in 1971 en daalt dan vanaf 1972).

Als men echter naar meer gedetailleerde misdaadcijfers van de 11 steden gaat kijken blijkt dat er in al heel wat steden sinds 1971 genoeg TM beoefenaars zijn om 1% van de bevolking uit te maken. (lijn vol van zodra 1% drempel bereikt is). Dit zorgde ervoor dat het gemiddelde over de 11 steden niet langer omhoog ging van 1971 naar 1972. Dit blijkt dus een extra bevestiging van het effect te zijn. Van zodra de 1% drempel bereikt is, begint de misdaad omlaag te gaan.

De volledige studie is gepubliceerd in: Scientific Research on Maharishi’s Transcendetental Meditation Vol. 1, 98, pp 639-648

Onderzoek 2: Daling van Misdaad in Cleveland, V.S.

In vier randsteden rond Cleveland waar 1% van de bevolking TM had geleerd was er een significante correlatie tussen het aantal TM beoefenaars en een daling van het aantal misdaden gedurende 3 opeenvolgende periodes die bestudeerd werden. (1973-74 r = -.81, p<.001, 1975 r = -.42, p<.01 and de eerste helft van 1976 r = -.78, p<.001).Ref.REFERINTA

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol. 2, 166. pp. 1199-1204

 

Onderzoek 3: Misdaad daling in 24 steden in de V.S.

Dit onderzoek is een vervolgstudie van onderzoek 1, de eerdere studie waar men in 11 steden waar 1% van de bevolking de TM techniek geleerd had een daling merkte van 16.5% tegenover controlesteden. Deze studie is een uitbreiding van de originele studie op verschillende vlakken: meer steden (24 in plaats van 11), betere controle van andere mogelijke variabelen die het effect kunnen verklaren, en het effect bekeken over een langere termijn.(5 jaar in plaats van 1 jaar)

Andere mogelijke verklaringen die de misdaad zouden kunnen doen dalen werden onderzocht en uitgesloten in deze studie (omdat ze vergelijkbaar waren in de controlesteden). De controlesteden werden ook geselecteerd door een onafhankelijke wetenschapper, zodat er geen sprake zou kunnen zijn van onbewuste beïnvloeding van het resultaat door de keuze van specifieke controlesteden.

 • Gemiddeld niveau van opleiding
 • Percentage in dezelfde woonst na 5 jaar
 • Werkloosheidspercentage
 • Percentage in leeftijdsgroep van 15-29 jaar
 • Percentage onder de armoedegrens
 • Population density
 • Per capita income.

Uit deze meer gedetailleerde studie bleek dat het effect dat men kon toeschrijven aan de TM beoefenaars groter was dan in de eerdere studie, (onderzoek 1). Men berekende dat de TM beoefenaars een daling van 22% van de misdaad hadden gecreëerd. (p<.001). Ook over langere termijn, een periode van 5 jaar, bleef de trend dezelfde: de controle steden zagen een snellere stijging van misdaad dan zou voorspeld worden tegenover vroegere trends, terwijl de 1% steden een consistente daling van misdaad toonden tegenover vroegere trends.

Referentie: Journal of Crime and Justice vol. 4, 1981, pp 25-45

Onderzoek 4: Daling van aantal Auto ongelukken en zelfmoorden in 1% steden

Deze studie vergeleek 24 steden waar 1% van de bevolking de Transcendente Meditatietechniek geleerd had en vergeleek ze met controlesteden die door een onafhankelijke onderzoeker geselecteerd waren gebaseerd op hun gelijkaardige demografische variabelen (aantal inwoners, aantal studenten, gemiddeld inkomen, gemiddeld niveau van opleiding enz.). In deze 24 steden werd door een eerdere studie al een daling in het aantal misdaden opgemerkt, maar gezien de voorspelling was dat alle negative trends in de maatschappij zouden verminderen als 1% van de bevolking de TM techniek zou beoefenen werd er verder onderzoek gedaan naar twee anderen trends, het aantal zelfmoorden en het aantal auto ongelukken. De statistieken voor beiden werden opgevraagd bij de toepasselijke regeringsinstanties en vergeleken over een periode van 10 jaar, 5 jaar voor 1% van de bevolking in de 24 steden de TM techniek geleerd had (in 1972), en 5 jaar erna.

Uit de statistieken bleek dat de trends voor 1972 hetzelfde waren in controle en 1% steden. Gedurende de 5 jaar erna volgde de controlesteden dezelfde trend van alsmaar stijgende cijfers, maar in de 1% steden daalden zowel het aantal autoongelukken en het aantal zelfmoorden significant (p<.001 voor beide).

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected papers. vol. 4, 317, pp 2479-2486.

Onderzoek 5: 30% daling van misdaad in 3 randsteden van Kansas City

De misdaadcijfers in drie randsteden van Kansas city, waar de drempel van 1% TM beoefenaars werd bereikt  in 1975, werden gedurende de volgende 2 jaar vergeleken met de cijfers van heel het gebied rond Kansas city, en meer specifiek met alle randsteden in dezelfde buurt, met meer vergelijkbare demografische variabelen. Vergeleken met de hele regio daalde de misdaad met 30% (p<.001), vergeleken met de steden in de buurt was de daling zelfs 36,3% (p<.001).

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, 319, pp. 2496-2514

Onderzoek 6: Correlatie tussen aantal TM beoefenaars en daling van misdaad in 160 steden

Deze grootschalige studie werd gedaan om statistisch bewijs te kunnen vinden dat het TM 1% effect wel degelijk de oorzaak is van de daling in misdaad die men observeert. Men deed een “crosslagged panel correlation” (CLPC), over 160 willekeurig geselecteerde steden, een studie die oorzaak en effect meet, en de vraag stelt hoe sterk oorzaak (hoog percentage TM beoefenaars en effect (daling van misdaad) met elkaar gecorreleerd zijn, en of men een effect kan detecteren zonder dat de oorzaak aanwezig is, of een oorzaak zonder effect. Uit deze studie bleek wel degelijk een significante oorzakelijke correlatie tussen het percentage TM beoefenaars en de daling van misdaad. De studie werd later herhaald met 80 grotere steden, met hetzelfde resultaat.

Referentie: Journal of Mind and Behavior, vol. 8, 1987, pp. 67-104

Onderzoek 7: Prospectieve 1% effect studie in Libanon

Om te testen wat voor een effect men zou krijgen via het 1% TM effect op een echte oorlogssituatie selecteerde men een dorp met ongeveer 10.000 inwoners in Libanon ten tijde van de burgeroorlog, (1980) en verklaarde op voorhand dat men het geweld zou doen dalen in dit dorp, vergeleken met andere dorpen in dezelfde regio met dezelfde demografische variabelen. Transcendente Meditatieleraren begonnen de TM techniek te onderwijzen aan lokale mensen in het dorp, zonder hun het eigenlijke doel van de studie te vertellen. Ze spraken alleen over de persoonlijke voordelen van de techniek. Van zodra de 1% drempel bereikt was, in de zomer van 1982, keek men naar het aantal “shells” dat werden afgevuurd (granaten en mortieren), het aantal doden en het aantal gewonden over een periode van 2 jaar. Als bron voor hun data namen ze de grootste en meest objectieve krant van Lebanon.

De lente was altijd de period waar er het meest gevochten werd, Voor het 1% bereikt werd waren er in het dorp 45 mortieren afgevuurd in de lente van 1979, 50 in 1980, 1705 in 1981 en 353 in 1982. In de lente van 1983, toen 1% van het dorp TM geleerd had, werd er geen enkele mortier of granaat meer afgevuurd. (p<.00001) Gedurende de volgende 2 jaar viel er in het dorp (Baskinta) geen enkele dode (p<.005), geen enkele gewonde (p<.005), en geen enkele beschadiging aan huizen (p<.005) als gevolg van oorlogsgeweld. In de 4 controle dorpen op minder dan 20 km afstand van dit dorp, steeg het geweld in de 2 jaar na de zomer van 1982, in vergelijking met de 4 jaar daarvoor.

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, No. 331 pp. 2623-2633

 

Onderzoek 9: Vermindering van oorlogsintensiteit in 5 gebieden rond de wereld door Yogisch Vliegen

1400 vrijwilligers opgetrained in het TM sidhi programma en Yogisch vliegen stelden zich kanditaat om deel te nemen aan een wereldwijd experiment, het “World Peace Project” dat plaatsvond van begin oktober tot eind december 1978. De TM organisatie financierde het hele project met eigen fondsen en fondsen van donors. De Yogische Vliegers reisden naar verschillende probleemgebieden rond de wereld waar ofwel al oorlog heerste, ofwel de situatie gevaarlijk explosief was. Ze verbleven in het gebied zelf, of, indien dit niet mogelijk was om veiligheidsredenen, zo dicht mogelijk erbij in de buurt:

Libanon: (burgeroorlog) 100 Yogische Vliegers in Cyprus en Syrië, 400 Yogische Vliegers op een TM sidhi cursus in Israël nabij de Lebanese grens
Iran: (explosieve situatie vlak voor het aan de macht komen van Ayatollah Komeini) 206 Yogische Vliegers
Thailand: (vrees voor verspreiding van de oorlog in Cambodja naar Thailand): 260 Yogische Vliegers
Nicaragua: (burgeroorlog, 1200 doden in sept. ’78)  140 Yogische Vliegers naar Nicaragua, en 160 naar omringende landen Honduras, Costa Rica, Guatemala en El Salvador.
Zimbabwe (toen Rhodesië, burgeroorlog, 1000 doden in sept. ’78): 121 Yogische Vliegers

De beschrijving van de effecten van dit experiment staat vol bijna wonderbaarlijke gebeurtenissen, hoe bijvoorbeeld er dagelijks bomaanslagen waren in Zimbabwe, maar hoe vanaf de dag dat de Yogische Vliegers arriveerden, de situatie kalmeerde, en in heel het land het gemiddeld aantal doden per dag daalde met 80%, van 16 naar 3, hoe de regering aan de Yogische vliegers kwam vragen om hun experiment te verlengen, want, wat ze ook deden, het bleek te werken, en hoe de dag nadat ze uiteindelijk vertrokken er terug een bomaanslag was, en het niveau van geweld terug de hoogte in schoot, tot op het niveau van voor het experiment.

Om dit soort gebeurtenissen echter een meer objectief character te geven, werkten onderzoekers samen met de Conflict and Peace Data Bank (COPDAB), toen de grootste database ter wereld rond nieuwsevents. Zij verzamelden nieuws van overal ter wereld, nationale en internationale media, (415.000 gebeurtenissen over de laatste 30 jaar) en scoorden die naargelang het positief of negatief nieuws was, verdeeld in 3 grote groepen:

 1. Cooperative Events: Gebeurtenissen van samenwerking, vrede
 2. Verbal hostilities: milde en sterke vijandige uitspraken tegenover de tegenstander
 3. Hostile acts: Vijandige daden, van terugtrekken van ambassadeurs tot oorlogvoering
Uit deze cijfers bleek dat, tijdens de 10 weken van het World Peace Project in vergelijking met de 10 weken daarvoor, het gemiddeld aantal “hostile acts” over de 5 gebieden daalde met 30% terwijl het aantal “cooperative events” steeg met 30% (p<.0001). Latere analyses toonde aan dat dit niets met de tijd van het jaar te maken kon hebben. Tijdens de 10 jaar daarvoor was er tijdens dezelfde periode geen verandering merkbaar.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4 no. 322 pp. 2532-2548

Onderzoek 8: Verbeterde levenskwaliteit in de V.S. staat Rhode Island door Yogisch Vliegen

In dit experiment voorspelde men publiek op voorhand dat men een significant effect ging creëren op de algemene kwaliteit van het leven voor de hele staat Rhode Island in de V.S., een staat met 750.000 inwoners, in de zomer van 1978 en gedurende 2 jaar daarna, in vergelijking met vroegere trends in de staat zelf en in vergelijking met de staat Delaware, die als controle gekozen werd omdat de demografische variabelen zeer vergelijkbaar zijn.

Om toeval en alternatieve verklaringen voor het effect uit te sluiten voorspelden ze op voorhand dat verschillende variabelen tegelijkertijd zouden verbeteren: Misdaad, overlijdens, fatale autoongelukken, werkloosheid, vervuiling (luchtkwaliteit), Alcoholverkoop en sigarettenverkoop. Ze verkregen hun data van alle betrokken regeringsinstanties. Al deze verschillende variabelen werden in één statistiek samengebracht die men de Quality of Life index noemde.

Toen het project starte werden 300 Transcendente Meditatieleraren naar de staat gebracht die ook de TM Sidhi en Yogisch Vliegen training gevolgd hadden. Zij beoefenden samen het Yogisch Vliegen om het onmiddelijk effect te creëren, en begonnen zo veel mogelijk mensen de TM techniek aan te leren (gratis) om zo het lange termijn effect te creëren.

Op het einde van het project bekeken de wetenschappers de data, en vonden dat er een uiterst significante verbetering plaatsvond in de zomer van 1978 tegenover de 5 jaren daarvoor. In de jaren daarvoor schommelde de Quality of Life index fell op en neer, maar de algemene trend was een continue verslechtering (gemiddeld -0,42) Tijdens de experimentele periode sprong de index naar +1,5 (p<.01) en bleef gedurende de volgende twee jaar gemiddeld op +0,7. (p<.01) In controlestaat Delaware werd geen verbetering opgemerkt. (click op grafiek om te vergroten)

Hoe significant de verbetering juist was blijkt uit een meer grondige analyse van de individuele variabelen, sommige die voorspelt waren, maar ook nog enkele andere die later onderzocht werden:

Zelfmoorden : daalde met 42% tegenover het zomerkwartaal het jaar daarvoor, de grootste daling gedurende de 5 jaar die men onderzocht heeft.
Echtscheidingen: daalde met 7.7%, de grootste daling gedurende de 5 jaar die men onderzocht heeft.
Fatale autoongelukken: Steeg met 18% per jaar gedurende de 5 jaar ervoor, maar daalde met 54% tijdens de zomer van ’78. De eerste daling ooit genoteerd.
Moord: Continue stijging gedurdende de 5 jaar ervoor, maar een daling van 49% gedurende de zomer van ’78 in vergelijking met de zomer het jaar ervoor.
Zware misdaad: Daalde met 22% tegenover het jaar ervoor, grootste daling ooit genoteerd.
Auto diefstallen: Laagste aantal diefstallen ooit genoteerd voor een July-augustus periode, en grootste daling ooit genoteerd
Bier en sigarettenverkoop: Eerste daling ooit tijdens de zomer van ’78.
totale tewerkstelling: bereikte een recordniveau in de zomer van ’78
Vervuiling (Carbon Monoxide and Ozone violation days): grootste daling ooit genoteerd
Weer : De zomer van 1978 was de zonnigste zomer in 30 jaar. (warm weer is normaal gecorreleerd met een stijging in misdaad.Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987. Collected papers vol 4,321 pp. 2521-2531

Onderzoek 10: 2000 Yogische Vliegers in Massachusetts verbeteren levenskwaliteit in heel Amerika

De allereerste grote samenkomst van Yogische Vliegers op één locatie, wat men een “World Peace Assembly” noemt, gebeurde in de zomer van 1979 in de staat Massachusetts. Gedurende 6 weken (van 9 july tot 20 augustus) kwamen tussen de 1570 en 2770 Yogische Vliegers samen om samen hun TM b, TM sidhi programma en Yogisch Vliegen te beoefenen. Gezien volgens de formule van de vierkantswortel van 1% van de hele Amerikaanse bevolking slechts 1530 Yogische Vliegers nodig waren, werd er op voorhand voorspeld dat deze bijeenkomst een meetbare invloed zou hebben op het gedrag in heel de V.S.

Er werd voorspeld dat de volgende factoren allemaal signifcicant zouden verbeteren in heel de V.S., maar dat het effect sterker zou zijn in Massachusetts. Zelfs al verspreid een lichtbron het licht over de hele kamer, het licht is nog steeds het meest intens vlak bij de bron: Geweldadige misdaad, Auto ongelukken, vliegtuigongelukken, 14 verschillende oorzaken van overlijden (inclusief moord, zelfmoord ongelukken). Er werd ook voorspeld dat het effect van grotere positiviteit in het bewustzijn van de Amerikanen merkbaar zou zijn op de Amerikaanse Beurs (zoals gemeten in de Standards&Poor’s en Dow-Jones).Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, no. 323, pp 2549-2563

De resultaten

Onderzoek 11: Daling van misdaad en autoongelukken in Nederland (1981)

Van Januari 1979 tot December 1981 waren er 3 periodes waar groepen van Yogische Vliegers samenkwamen die groot genoeg waren om een invloed te hebben over het gedrag in heel Nederland. (376 Yogische Vliegers, volgens de formule van vierkantswortel van 1% van de bevolking). Twee van deze 3 bijeenkomsten waren doelbewust georganiseerd door de Nederlandse TM organisatie, met publieke voorspellingen aan de media dat ze een invloed zouden hebben op zowel misdaad cijfers als het aantal auto ongelukken.  De derde bijeenkomst was een grote bijeenkomst in Duitsland, niet ver van de nederlandse grens, met 900 Yogische Vliegers.

Om een realistisch beeld te vormen van het effect van deze 3 bijeenkomsten werden de cijfers rond misdaad en het aantal autoongelukken opgevraagd voor dezelfde maanden als waarin de bijeenkomst van Yogische Vliegers gebeurde (januari, augustus, en December) voor de voorbije 10 jaar.

De misdaadcijfers toonden aan dat er tijdens de 3 bijeenkomsten een uitzonderlijk laag aantal misdaden was in vergelijking met de voorbije 10 jaar. (3,000 tot 10.000 minder misdaden) De cijfers voor het aantal autoongelukken toonden een vergelijkbaar resultaat, een significante daling gedurende de 3 maanden van de bijeenkomsten, in vergelijking met de 10 jaar daarvoor. (p=.08 tot p=.002)Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, no. 325, pp 2566-2582

Onderzoek 12: Daling van Misdaad in New Delhi, India

Van november 1980 tot april 1981 was er een bijeenkomst van Yogische Vliegers die groot genoeg was om alle 6 miljoen inwoners van New Delhi te beïnvloeden (245 Yogische vliegers nodig volgens de formule van vierkantswortel van 1%). Men vroeg dus de misdaadstatistieken op van de lokale politiediensten en keek of er een verandering plaatsvond in het aantal misdaden, zoals op voorhand voorspeld. Gedurende de 5 maanden van het experiment daalde het aantal misdaden met 11%. (p<.0001, wat is een p-waarde?) Statistieken van de 5 jaren daarvoor toonde een maximale daling van 1% gedurende dezelfde periode. Er werd naar mogelijke alternatieve verklaringen gezocht maar geen werden gevonden.Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987, Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4, no. 326, pp 2583-2588

Onderzoek 17: Daling van Misdaad in Puerto Rico door Yogisch Vliegen

In 1984 kwam er een mogelijkheid voor een experiment in Puerto Rico. 185 Yogische Vliegers, genoeg om een invloed te creëren voor alle 3.4 miljoen inwoners van Puerto Rico, werden opgetraind in een lokale Transcendente Meditatie academie, en bleven samen hun TM, TM sidhi programma en Yogisch Vliegen beoefenen van april tot july 1984, alhoewel ze in mei maar 80% van het minimum aantal hadden, en Juni maar 60%. Een analyse van de misdaad cijfers toonde niettemin een significante daling van de misdaadcijfers over heel het land vanaf april, (p<.025) en terug een stijging vanaf july. (p<.025)Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987, Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol. 4, no. 334, pp. 2679-2687

Onderzoek 18: Verbetering van kwaliteit van leven in Israël en vermindering van geweld in Libanon

Van alle onderzoeken rond het Maharishi-effect is dit wellicht nog steeds het meest indrukwekkende. Deze studie was mogelijk dankzij een gulle bijdrage van William Ellinghaus, op dat moment algemeen directeur van Telecomgigant AT&T.

Een groep wetenschappers organiseerde een prospectieve studie tijdens de zomer van 1983 in Jeruzalem.  Volgens de formule, vierkantswortel van 1% van de bevolking, zouden er 65 Yogische Vliegers nodig zijn om een invloed voor Jeruzalem te creëren, 121 voor heel Israël, en 192 voor Israël en Libanon samen.

Voorspellingen werden vastgelegd  bij een onafhankelijke groep wetenschappers: Als de groep van Yogische Vliegers groot genoeg is zouden er volgende meetbare effecten plaatsvinden:

In Jeruzalem
1. Misdaad: Daling van het totaal aantal misdaden per dag. Bron: Sociale Afdeling Onderzoek van de Israëlische politie.
2. Auto-ongelukken: Daling van het totale aantal per dag met persoonlijk letsel. Bron: stadsauthoriteiten van Jeruzalem
3. Branden: Daling van het totaal aantal gebeurtenissen waarop de brandweer antwoordde per dag. Bron: stadsauthoriteiten van Jeruzalem
In Israël
4. Misdaad: Daling van het aantal misdaden per dag (met uitzondering van Jeruzalem), Bron:  Israëlische politie
5. Financiële markt: Stijging van de Tel Aviv Stock Exchange aandelen
6. Nationale stemming: Betere affectieve toon van het meest prominente verhaal (foto verhaal van de voorpagina) van de Jeruzalem Post, volgens een onafhankelijke score van 1 (zeer negatief, onaangenaam) tot 7 (zeer positief, opbeurend). Scoren was blind en gebruikt de gemiddelde scores van twee verschillende beoordelaars onafhankelijk van het project (Israëlische studenten)
Libanon
7. Oorlogsstlachtoffers: Daling van het aantal militaire en burgerslachtoffers als gevolg van het Libanese conflict, zoals gerapporteerd in de grote dagelijkse Israëlische kranten, de International Herald Tribune en de BBC World Service.
8. Oorlogsintensiteit: Verbetering op een schaal van de intensiteit van de vijandelijkheden in Libanon elke dag, zoals vermeld in nieuwsberichten in de Jeruzalem Post. De 5-punts schaal varieerde van 0 (geen melding van gevechten) tot 4 (volledige oorlog). De rating werd blind gedaan met betrekking tot data en gebeurtenissen en de analyse gebruikte het gemiddelde van drieonafhankelijke beoordelaars die zich niet bewust waren van het doel van het experiment.

Het doel van het experiment was om een constante groep van 200 deelnemers te creëren gedurende de twee maanden van het experiment van 1 augustus tot 30 september 1983, maar omdat de groep van Yogische Vliegers volledig uit vrijwilligers bestond, bleek dit praktisch niet haalbaar te zijn. Sommige konden maar een paar weken blijven en moesten dan terug naar hun werk of studies. Het gevolg was dat de aantallen Yogische Vliegers fel fluctueerde over de 8 weken van de studie. Hier is een grafiek van het aantal Yogische Vliegers. (men spreekt hier over MTUF, wat staat voor Maharishi Technology of the Unified Field).

Maar deze fluctuaties bleken uiteindelijk een enorme meevaller te zijn voor de onderzoekers. Gezien ze dagelijkse data hadden van al hun 8 variabelen, konden ze ook een dagelijkse grafiek maken van hoe zij fluctueerden, en kijken of er een statistische correlatie kon gemaakt worden tussen het aantal Yogische Vliegers en de 8 variabelen onder toezicht. Alle acht werden volgens gangbare statistische methodes samengebracht in één index, en deze index werd dan uitgeplot over de 60 dagen van de studie. Toen de wetenschappers het resultaat zagen vielen ze bijna van hun stoel. Er was helemaal geen statistiek nodig om een correlatie te berekenen, de overeenkomst was zo duidelijk dat iedereen het met het blote oog kon zien. (r = -.57 p<.0001)

Normaal gezien, als men de fluctuaties  van 8 verschillende ongecorreleerde variabelen tegelijk zou plotten, zou de grafiek er vrij vlak moeten uitzien, omdat random fluctuaties elkaar meestal annuleren. Geen enkele investeerder met gezond verstand zou zijn aankoopbeslissingen op de beurs bazeren op het aantal branden in Jeruzalem. Als deze 8 samen zo sterk fluctueren (fluctuaties van -3 tot +3 standaarddeviaties zijn zeer uitzonderlijk, zeker als men spreekt over 8 onafhankelijke variabelen tegelijkertijd) dan moet er iets zijn dat alle 8 samen beïnvloed.

Het is alsof er iemand aan een licht dimmer staat en het in de ene richting en dan de andere draait, en dan vol verwondering kijkt hoe het licht meer of minder aangaat. In plaats van het licht spreken we hier over de kwaliteiten van het verenigd veld aan de bron van de gedachten van iedereen in Israël en Libanon. (zie kwaliteiten verenigd veld), die uiteindelijk neerkomen op éénheid en positiviteit. Diezelfde bron zorgt voor meer optimisme bij beleggers op de beurs, een sterker gevoel van verbondenheid met de medemens op het oorlogsveld in Libanon, zodat gewelddaden verminderen en er minder oorlogsslachtoffers zijn (van gemiddeld 24.5 doden per dag voor het experiment naar 1.5 per dag op dagen dat er genoeg vliegers waren om Libanon te beïnvloeden). Diezelfde bron zorgt ook voor meer optimisme bij de kranten, en voor meer harmonie en orde in de samenleving, zodat er minder ongelukken gebeuren.

Deze studie was zo indrukwekkend, vooral omdat alle data van volledig objectieve bronnen kwamen dat het resulteerde in één van de meest prestigieuze publicaties tot nu toe, in het Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no.4, Dec 1988, pp. 776-812. Het proces om het gepubliceerd te krijgen duurde niettemin 2 jaar lang, en de editor van het tijdschrift schreef er zelf een nota bij:

“The following article presents and tests a hypothesis that will strike most readers (myself included) as, to say the least, unorthodox…Yet the hypothesis seems logically derived from the initial premises, and its empirical testing seems competently executed. These are the standards to which manuscripts submitted for publication in this journal are normally submitted.”

 

Onderzoek 18: Daling van misdaad en sterftegevallen in Manilla, Filipijnen

In Dec 1979 besloot een zakenman in Manilla om een groep van Yogische Vliegers te creëren onder werknemers van zijn bedrijf. Werknemers konden als deel van hun werkuren s’morgens en s’avonds het TM, TM sidhi programma en Yogisch Vliegen beoefenen. Dus werd er besloten om een nieuw experiment te organiseren, met voorspelling op voorhand dat misdaad en het aantal sterftegevallen in zowel Manilla als in de Filipijnen als geheel significant zou dalen. Het aantal Yogische Vliegers dat deelnam aan het experiment was 400, wat meer was dan wat nodig was voor alleen Manilla (300) maar minder dan wat nodig was voor de Filipijnen als geheel (750). Daarom besloot men een index te maken met de cijfers van beide.

Wat interessant was aan dit experiment was dat de groep opeens gevormd werd in dec 1979, maar dat, wegens omstandigheden, verschillende werknemers de locatie moesten verlaten en de groep gradueel smaller werd gedurende de komende 2 jaar, tot ongeveer de helft nog overbleef tegen het einde van de studie in dec 1981. Toen men de cijfers van de Index bekeek, bleek er een sifnificante daling in het aantal misdaden en sterftegevallen in dec 1979 (p<.025), en dan een graduele stijging tot aan dec 1981, die de daling van het aantal Yogische Vliegers vrij nauwkeurig bleek te volgen. (p<.001).Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987,Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 5, no. 401, pp. 3151-3171

Onderzoek 19: Daling van misdaad in Manilla, Filipijnen (1984)

In 1984 werd er van de regering uit een groot project georganiseerd om Transcendente Meditatie naar verschillende scholen en gevangenissen in de Filipijnen te brengen. 1500 Transcendente Meditatieleraren (die ook de TM sidhi en Yogisch Vliegen training gevolgd hadden) reisden naar de Filipijnen om deel te nemen aan het project, en dit vormde een mooie kans voor een nieuw experiment. De Yogische vliegers waren verspreid over het land en er was geen mogelijkheid om één groep te vormen die groot genoeg was om de invloed voor heel de Filipijnen te creëren. De groep was echter wel groot genoeg om Manilla te beïnvloeden. Dus werd er op voorhand voorspeld dat de misdaad in Manilla zou dalen gedurende de experimentele periode van  17 augustus 1984 tot 24 januari 1985, 114 weken in totaal. Volgens Time Series Analysis van de data van de lokale politie daalde de misdaad gedurende die 114 weken met gemiddeld 12,1% (p<.005).

Deze studie werd samen met eerdere studies in Manilla, New Delhi, Puerto Rico en Rhode Island, aanvaard voor publicatie in 1987 in The journal of Mind and Behaviour. Elk van deze 5 studies toonde een uitzonderlijk effect aan op de misdaad, telkens op voorhand voorspeld, in 4 totaal verschillende gebieden rond de wereld. De gezamelijke kans dat zulk een uitzonderlijke daling van misdaad zich 5 keer kon voordoen per toeval was kleiner dan één in één miljoen (p<.000001). De editor van het tijdschrift plaatste een nota bij de publicatie:

“I Decided to publish. The theory being proposed was a complete departure from the norm in either psychology or sociology, but this was a study well-done. The statistical evidence was persuasive. What I had to consider is that judging new ideas in any scientific field is an extremely delicate task. On the one hand, you never want to propound errors. On the other hand, you need to keep the field open for innovation and progress. I’m afraid that many times, new ideas don’t lose out on their merits. They lose out because established people in the field don’t want to see their power eroded by new ideas which threaten their expertise and authority. In any event, Michael Dillbeck [de auteur van de studie] had written a strong paper with solid evidence. I didn’t see how I could deny that paper publication.” 

Onderzoek 24: Hogere Kwaliteit van leven in de V.S. (1960-1983)

De Transcendente Meditatie organisatie richtte in 1973 een eigen universiteit op, die in 1975 een universiteitscampus van een andere private onderwijsinstelling overkocht in het dorpje Fairfield in de staat Iowa in de V.S. Rond deze universiteit begon een gemeensshap te groeien van Yogische Vliegers, mensen die vanuit heel Amerika naar dit kleine dorpje verhuisden om samen in één groep hun TM, TM sidhi programme en Yogisch Vliegen te kunnen beoefenen. Vanaf het begin van de jaren ’80 was deze groep zo groot dat de invloed, in combinatie met de miljoenen individuele TM beoefenaars, groot genoeg was om iedereen in de V.S. te bereiken (1520 Yogische Vliegers volgens de vierkantswortel van 1% formule).

Om dit te testen stelden onderzoekers een index van Quality of Life samen uit verschillende variabelen die normaal gezien ongecorreleerd zijn met elkaar, en bekeken ze of de TM en Yogisch Vliegen beoefening een merkbare invloed kon uitmaken op deze index. In de index zaten volgende 12 sociale variabelen verwerkt:

 1. Aantal misdaden
 2. Aantal civiele rechtzaken
 3. Aantal besmettelijke ziekten
 4. Aantal kindersterftes
 5. Aantal zelfmoorden
 6. Aantal sigaretten per capita
 7. Alcohol consumptie per capita
 8. Bruto Nationaal Product per capita
 9. Aantal patent applicaties
 10. Aantal diplomas uitgereikt per capita
 11. Aantal echtscheidingen
 12. Aantal fatale verkeersongevallen
Deze cijfers geven elks een aspect van de kwaliteit van het leven weer, veiligheid, gezondheid, economie, creativiteit, harmonie tussen de mensen enzovoort.
Er werd ook voorspeld dat al deze 12 positief beïnvloed zouden worden door het Maharishi-effect, gezien ze allemaal dezelfde bron hebben, het menselijk denken, en aan deze bron ook beïnvloed worden.
Toen men de index berekende en uitplotte over 23 jaar, van 1960 tot 1983, zag deze er als volgt uit.
Men kan een duidelijke dalende trend merken tot in 1975, en dan terug een stijging.
Daarna berekende de onderzoekers een Maharishi-effect index, gebaseerd op het aantal TM beoefenaars in heel de V.S. die het effect creëren via het 1% effect, en de groep van Yogische Vliegers in Fairfield die het exponentieel effect creëren. Deze index, geplot over de qaulity of like index zag er als volgt uit:

De ommekeer in de quality of life index blijkt samen te vallen met een grote stijging van het aantal TM beoefenaars in de V.S. Maar de correlatie tussen het aantal Yogische vliegers in Fairfield, verantwoordelijk voor de sterke stijging van de Maharishi effect index vanaf 1980, en de quality of Life index blijkt veel sterker te zijn. (p<.0001). Uit een causale statistische analyse van de cijfers kon men met zeer grote zekerheid zeggen dat de stijging van de Maharishi-effect index aan de oorzaak van de stijging van de Quality of Life index lag (p<.0001). Van 1981 tot 1983 kon volgens de statistische berekeningen 86% van de stijging van de Quality of Life index toegeschreven worden aan het Maharishi-effect.

Als we naar de twaalf variabelen kijken krijgen we een beter idee wat deze significante stijging van de quality of life index juist betekent, van de 12 variabelen was er in 11 een signifcicante verbetering merkbaar (alleen het aantal zelfmoorden verbeterde niet) en in 7 verschillende variabelen werden er zelfs records geboekt.

Misdaad: Van 1981 tot 1983, daalde het aantal misdaden drie jaren op rij, iets wat nog nooit was gebeurd (-0.78% in ’81, -4.3% in ’82, and -7.6% in ’83). Dit kwam neer op 1.300.000 minder misdaden in 1982 en 1983, hoofdzakelijk gecreëerd door 1600 Yogische Vliegers.

Civiele rechtzaken: een mate van harmonie in het collectief bewustzijn, men gaat alleen naar een rechtzaak als alle amicale methodes om conflict op te lossen falen. Het aantal daalde met 7.6 % in 1982 en nog eens 11.5 % in ’83, om tot het laagste aantal ooit genoteerd te komen.

Besmettelijke ziekten: Daalde met 4.23% in ’82 en met 7.02 % in ‘83 (sterkste daling in 16 jaar)

sigaretten verbruik : Daalde met 1.90 % in ’82 en 6.26 % in ’83 (grootste daling in de 23 jaar van het onderzoek.)

Alcohol verbruik: Daalde met 3.52 % in ’82 en 2.64 % in ‘83. (tweede en derde grootste dalingen in 23 jaar)

Aantal diplomas uitgereitk: steeg lichtjes (0.31% and 0.98%) na daling de vijf jaar daarvoor

Echtscheidingen Daalde 4.46 % in 1982 (een daling 3 keer groter dan het vorige record dat 21 jaar eerder gezet werd) en opnieuw 0.18 % in 1983 (de enige keer dat het aantal echtscheidingen 2 jaar op rij daalde)

Dodelijke ongelukken: Daalde 10.95 % in 1982 (grootste daling ooit, buiten 1975, toen de 55 mph snelheidslimiet in de V.S. werd ingevoerd). Het prominent magazine Motor Trend schreef eind 1982:

Everyone loves a mistery, and the sudden 10% drop in 1982 highway fatalities has created a good one. Various sources postulate reasons for the decline…but the fact is, nobody knows why”

Het magazine en andere autoorganizaties voorspelden terug een stijging voor het volgende jaar, maar er was opnieuw een daling van het aantal autoongelukken van 4.60 % in 1983.

Om een extra argument te leveren dat de stijging van de Quality of Life index van 1981 tot 1983 wel degelijk beïnvloed werd door de groep Yogische Vliegers in Iowa vergeleek men de cijfers van de V.S. in het algemeen met de cijfers van Iowa. Eén lichtbron kan dan wel de hele kamer verlichten (of een heel land), maar de intensiteit van het licht zal nog altijd het sterkste zijn vlakbij de lichtbron. Men voorspelde dus een sterkere verbetering voor Iowa dan voor de V.S. in het algemeen, een voorspelling die bevestigd werd door de cijfers.Ref.Social Science Perspectives Journal, (2 (4), 127-146)

Onderzoek 33: Daling van Misdaad in Merseyside, Engeland

In 1988 was Merseyside, en stad met 1.5 miljoen inwoners, de derde meest misdadige metropool van Engeland, dus toen een groep Yogische Vliegers in maart van dat jaar op televisie voorspelden dat ze de misdaad significant gingen doen dalen namen niet al te veel mensen ze serieus. Een paar honderd yogische Vliegers hadden een kleine gemeenschap gevormd in het dorpje Skelmersdale in de buurt van Merseyside. De bedoeling was om samen te kunnen wonen en samen hun TM, TM sidhi en Yogisch Vliegen te kunnen beoefenen.

In maart 1988 hadden ze een hal gebouwd die hun toeliet om dit te doen, en was de groep gegroeid tot 120 regelmatige Yogische Vliegers, theoretisch groot genoeg om een invloed te creëren voor heel Merseyside. Al deze Yogische Vliegers waren gewone dagdagelijkse mensen, met hun job en huishouden, maar twee keer per dag, voor en na het werk, kwamen ze samen om de invloed te creëren, voor zichzelf en voor hun omgeving.

De grafiek van het aantal misdaden over de volgende 5 jaar ziet er als volgt uit.

In tegenstelling tot de stijgende misdaad trends in zowel de grote metropolische steden als in Engeland in het algemeen, daalde het aantal misdaden in Merseyside significant (p<.00006). Na 5 jaar had Merseyside de laagste misdaad in heel Engeland. De Misdaad was gedaald met 45% tegenover zijn eigen trends, en met 60% tegenover nationale trends. Merseyside was de enige metropool waar de misdaad daalde.

Ook andere factoren begonnen te verbeteren. Het aantal zelfmoorden daalde ook tot het laagste in heel Engeland, en het aantal geweldadige of accidentele sterftegevallen was tegen 1992 het tweedelaagste van alle Metropolische districten. In 1985 ging slechts 40% van alle bezoekers naar Merseyside voor hun plezier, tegen 1990 groeide dit naar 80%.

Ook de economie in Merseyside ging er drastisch op vooruit. Waar de metropool eerder alleen achteruitgang kende werd het in het begin van de jaren 1990 een toonbeeld van economische vooruitgang. In 1995 verscheen er een artikel in een prominente krant, de Daily Mail, met de titel: “Merseyside is my heaven on earth”.

De onderzoekers berekenden dat de Yogische Vliegers in totaal 255.000 misdaden hadden voorkomen. De gemiddelde kost per misdaad was geschat op £5000 (geen rekening houdende met het menselijk leed), wat dus neerkwam op een totale bespraring aan de regering van £1.250.000.000.

Voor elk uur dat een Yogische Vlieger zijn ding deed, kwam dit neer op een besparing voor de lokale regering van £3000. Zelfs al zou men de Yogische Vliegers een respectabel salaris van £30 per uur betalen, dan nog liggen de kosten 99% lager dan de huidige kost van aanpak van misdaad, terwijl het duidelijk veel efficiënter is.

Dit is een voorbeeld van wat er mogelijk is in termen van kostenbesparing voor de regering, maar gezien de exponentiële groei van het effect met het aantal Yogische Vliegers, lang niet het beste voorbeeld. Dit was slechts een groep van 120 Yogische Vliegers. Een groep die 10 keer zo groot is zou 100 keer meer mensen kunnen beïnvloeden, zoals sommige andere studies hebben aangetoond. Dat wil zeggen dat de kost per gecreërde invloed nog 10 keer lager ligt.Ref.Journal of Psychology, Crime & Law (1996, vol. 2, pp. 165-174), Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol 6, 488, pp 4079-4085

Onderzoek 35: Daling van Misdaad in Washington DC (1994)

Dit onderzoek was het meest publieke onderzoek tot nu toe. Een groep wetenschappers kondigde aan dat zij door middel van een grote groep van 4000 Yogische Vliegers de zware misdaden (moord, verkrachting en aanranding) in Washington DC zouden doen dalen met 20% tijdens de zomer van 1994. Er werd ook voorspeld dat de qualiteit van het leven zou verbeteren, gemeten via een op voorhand gespecivieerde index en dat de regering meer efficiënt zou gaan functioneren, objectief gemeten door middel van een verbetering in de “approval rate” van President Clinton (wiens publieke ondersteuning vlak voor de studie in een absoluut dieptepunt zat, met geen tekenen van vooruitgang). Deze voorspelling werd naar 1900 faxnummers doorgefaxt, inclusief wetenschappers, alle senatoren, andere top politici en 375 verschillende media. De voorspelling kwam op televisie en werd door heel wat media gerapporteerd, inclusief CNN, Associated Press, de Washington Post, en de Washington Times.

Op dat moment was Washington de meest gewelddadige hoofdstad ter wereld. Van 1986 tot 1992 was de misdaad met 77% gestegen, (11% per jaar) ondanks een alsmaar groter wordend budget om het te bestrijden (1 miljard USD per jaar voor misdaad in Washington DC alleen). Dus toen toen het hoofd van de politie deze voorspelling hoorde was hij geen klein beetje sceptisch. Hij kwam zelf op televisie en verklaarde:

“the only thing that will reduce crime by 20% is 20 inches (50cm) of snow, “mental harmony” alone won’t do it.” 

Het experiment nam plaats in de zomer, dus “20 inches of snow” was zijn manier om te zeggen: “Onmogelijk”

Om geen twijfels te laten bestaan over de volledige objectiviteit van de studie, werd er een commissie samengesteld van 24 leden; vooraanstaande wetenschappers op het gebied van criminologie en sociologie, politici, en leden van de Washington Politiemacht. Alle leden hadden één ding gemeen, ze hadden geen connectie met de Transcendente Meditatie organisatie.

Deze commissie bepaalde in gemeenschappelijk overleg welke statistieke gegevens zouden gebruikt worden om de misdaad te voorspellen, en zo te kijken of het misdaadcijfer tijdens het experiment afwijkt van de voorspelde misdaad. Hun statistisch model werd getest tegenover de actuele cijfers van de voorbije 5 jaar en bleek heel accuraat de misdaad te voorspellen. (De veruit belangrijkste variabel bleek de temperatuur te zijn. Hoe hoger de temperatuur hoe meer misdaden).

Het experiment begon vanaf begin juni, maar net zoals bij vele vorige experimenten waren de Yogische Vliegers allemaal vrijwilligers, die vrijaf moesten nemen van hun werk en op eigen kost naar Washington DC moesten reizen. Het gevolg was dat het aantal Yogische Vliegers langzaam aan groeide tijdens de 8 weken van het experiment, tot het 4000 bereikte tijdens de laatste 2 weken.

Om hun bijeenkomst te vieren besloten ze een kleine groepsfoto te maken voor het witte huis (click op de foto om te vergroten).

Deze graduele groei maakte het experiment echter wel weer veel interessanter dan wat de onderzoekers zich oorspronkelijk hadden voorgesteld. Als de zware misdaadcijfers deze curve zouden volgen (in omgekeerde richting dan, minder misdaden bij meer Yogische Vliegers) dan zou de correlatie veel sterker zijn.

 Dit bleek ook exact zo te zijn. Op het moment van het maximaal aantal Yogische Vliegers was het aantal zware misdaden met 23% gedaald. De correlatie was zo sterk, en de daling zo significant dat de kans op toeval 1 op 500 miljoen was (p=.000000002). Uit verdere analyse bleek dat als de groep Yogische Vliegers langer had kunnen blijven, misdaad met 48% zou dalen.

Ook de andere voorspellingen kwamen uit. De quality of Life index toonde een dramatische verbetering, met verbeteringen op alle factoren die in de index zaten (psychiatrische noodhulp aanvragen p=.009, Media aandacht naar Clinton p=.01, Klachten tegen de politie p=.01, Trauma gevallen p=.01, en fatale ongelukken p=.045).

De approval rate van President Clinton kreeg ook een dramatische onverklaarbare ommekeer tijdens het experiment. (p<.000000005).

De Washington Post kon niet verklaren waarom zowel de pers als het publiek opeens veel positiever stonden tegenover de president. Op 18 July 1994, in het midden van het experiment, schreven ze:

“The Clinton Administration appears to have revived…Washington has relaxed. But such a swift reversal of political fortune is not easy to account for. [We] may logically wonder whether Clinton really turned things around or if something else is going on…almost mysteriously and almost overnight, in the face of government distress, the press seems to be transformed…Bill Clinton, after all, is still Bill Clinton…[He] hasn’t changed – and neither has the press”

Deze studie werd uiteindelijk aanvaard voor publicatie in één van de meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van sociologie, Social Indicators Research, alhoewel ze er drie jaar over deden om alle aspecten van het onderzoek na te kijken voor ze het publiceerden. De politiedienst van Washington DC heeft de studie mee ondertekend als co-auteurs.

De kost om de 4000 Yogische Vliegers bijeen te krijgen gedurende deze 2 maand was $8 miljoen, volledig betaald door de Transcendente Meditatie organizatie, verschillende donors en de Yogische Vliegers zelf. De normale politiekosten voor dezelfde periode was $166 miljoen, zonder dat ze erin slaagden om de misdaad te doen dalen.Ref.Social Indicators Research (1999, vol. 47, no. 2)